Nabízíme ZDARMA účast v pilotním projektu dalšího vzdělávání!

logolink OP VK

Chcete studovat na vysoké škole obor aplikovaná informatika nebo absolvovat vybrané předměty tohoto oboru? Nedostali jste se na vysokou školu? Máte maturitu nebo titul Bc. a chcete si rozšířit znalosti v oblasti IT? Chcete se dále odborně vzdělávat?

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v rámci projektu OP VK "Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity" umožní účastníkům projektu absolvováním vybraných modulů rozšířit své pozice v zaměstnání, posílit svoji konkurenceschopnost na trhu práce a získat tak lepší pracovní pozici nebo nové zaměstnání. A v případě, že se přihlásíte v následujících letech na akreditované magisterské studium Informačních systémů, vám mohou být předměty absolvované v rámci projektu uznány.

Výuka zimního semestru začíná 22. září 2012 a srdečně zveme všechny zájemce, aby se do studia v rámci tohoto projektu přihlásili. Studium je plně hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, takže máte šanci doplnit si vzdělání zadarmo.

Více informací o projektu a podávání přihlášek ke studiu naleznete na http://projekty.osu.cz/projekt-czv/

Zajímá vás, jaké jsou zkušenosti z tohoto typu studia u absolventů z letního semestru? Pak si přečtěte článek „Pilotní projekt dalšího vzdělávání má první absolventy“.