Svět vědy - záhadný i zábavný


logolink


Projekt s názvem „Svět vědy - záhadný i zábavný” je věnován popularizaci, medializaci a komercionalizaci vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě, vzdělávání akademických a dalších pracovníků a studentů v této oblasti a taktéž podpoře a rozvoji systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem. Na realizaci projektu se podílí dvě fakulty Ostravské univerzity - Přírodovědecká fakulta a Filozofická fakulta.

Cílem projektu je přiblížit vědu společně s nejnovějšími výsledky vědy přírodovědných oborů a výzkumu široké veřejnosti (odborné i laické) prostřednictvím popularizačních a vzdělávacích akcí. Návštěvníci těchto akcí si tak budou moci na vlastní kůži vyzkoušet pokusy se špičkovými technologiemi nebo zažít objevování přírodních či technických zákonitostí. Díky projektu je možné představit vědeckou práci v humanitních oborech, rozvíjet praktické dovednosti studentů v oblasti praktické realizace výstupů výzkumu, medializace a popularizace vědy, seznámit se se zkušenostmi vědeckých osobností a dále atraktivní formou motivovat školáky pro studium přírodovědných oborů. Projekt taktéž umožní získat znalosti v oblasti popularizace a komunikace vědy a výzkumu.

Od června tohoto roku, kdy se projekt rozběhl, zorganizovala Přírodovědecká fakulta již několik akcí. Nejen popularizačně vzdělávacích akcí pro děti, mládež a veřejnost, jako jsou Přehlídka přírodních věd na Slezskoostravském hradě, Cesta do hlubin filmové techniky, Letní přírodovědná škola, Chemická show na základní škole při zahájení školního roku, ale například i přednášku pro akademiky a studenty na téma „Jak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumu?”.

Filozofická fakulta zahájila realizaci svých akcí v rámci projektu tento týden tematicky zaměřenou akcí s názvem „Objevujeme kouzlo moderní architektury”, která je zaměřena na složitou, leč atraktivní problematiku architektury 20. století a základní orientaci v ní. Část výuky proběhla venku formou procházky v okolí školy s odborným výkladem u zajímavých objektů a příkladů moderní architektury.

Co je ještě do konce roku v rámci tohoto projektu připraveno?

Přírodovědecká fakulta má ještě v plánu např. Den otevřených dveří na botanické zahradě, přednášky pro studenty učitelství, prezentace katedry biologie a ekologie na středních školách, přednášky v rámci Týdne vědy a techniky, besedy s významnou osobností, přednášky pro talentované žáky, Mikulášská besídka pojatá „divadelně - chemicky”.

Filozofická fakulta nabízí např. vzdělávací modul zaměřený na rozvoj a aplikaci informací a poznatků nabytých v průběhu studia na střední škole. Důraz je přitom kladen na popularizaci vědy prostřednictvím zajímavých témat, především z oblasti českého jazyka, literatury a kulturní historie. Hlavními tematickými okruhy jsou: Cestujeme staletími, Čteme staré texty, Literatura nejen na stříbrném plátně, Podoby češtiny, O čem ten text vlastně je, Vlastní jména okolo nás, V labyrintu české literatury. Dále jsou v plánu dialektologické přednášky, exkurze Do terénu za nářečím, Za starými tisky, nebo například exkurze do Moravských klášterů - kolébky vzdělanosti i architektonické skvosty (Rajhrad, Tišnov, Třebíč, Žďár nad Sázavou).

Cesta do hlubin filmové technikyChemická show zahájila nový školní rokJak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumuLetní přírodovědná škola - biologoe a ekologieLetní přírodovědná škola - fyzikaLetní přírodovědná škola - geografieLetní přírodovědná škola - chemieSvět vědy – záhadný i zábavnýObjevujeme kouzlo moderní architekturyPřehlídka přírodních věd na Slezskoostravském hraděPřehlídka přírodních věd na Slezskoostravském hraděPřehlídka přírodních věd na Slezskoostravském hradě