Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012

Studenti 1. ročníků Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě zahájili dne 24. září 2012 své vysokoškolské studium slavnostní imatrikulací v Domě kultury Akord. Za účasti zástupců vedení fakulty a univerzity složili slavnostní imatrikulační slib a byli tak formálně přijati do akademické obce univerzity. Všem našim studentům přejeme úspěšné a radostné studium!

Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012Imatrikulace prváků PřF OU - září 2012