Postavení matematiky v současném vzdělávání

logolink

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity pořádala v rámci Týdne vědy a techniky, který probíhal v první polovině listopadu 2012, zajímavé setkání s osobností české matematiky: s RNDr. Josefem Kubátem.

Dr. Kubát, který se desítky let pohybuje v československém, respektive českém školství a stal se v roce 2010 předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků, přednášel a diskutoval s hosty v kulturně - literárním centru ACADEMIA v Ostravě na téma postavení matematiky v současném vzdělávání. Na úvod hovořil o všeobecné vzdělanosti a o nezastupitelnosti nosných předmětů všeobecného vzdělání, jako jsou český jazyk, cizí jazyk a matematika. Zdůraznil, že postavení matematiky na ZŠ a SŠ je, bohužel, ne dosti důstojné, jaké by s ohledem pro potřeby celé společnosti měla mít. Věnoval se například i tématu přípravy učitelů, příčinám klesající úrovně žáků nejen v matematice a celkově vzdělávacímu systému v ČR včetně návaznosti na maturity.

Přednáška byla nejen zajímavá a přínosná, ale nabídla také jiný úhel pohledu na postavení matematiky v současném vzdělávání a vybídla tak posluchače k zamyšlení nad vývojem vzdělávání a jeho současným stavem.

Setkání s RNDr. Josefem KubátemSetkání s RNDr. Josefem KubátemSetkání s RNDr. Josefem KubátemSetkání s RNDr. Josefem KubátemSetkání s RNDr. Josefem KubátemSetkání s RNDr. Josefem KubátemSetkání s RNDr. Josefem KubátemSetkání s RNDr. Josefem Kubátem

 
Tato akce byla realizována také díky projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.