Talentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědy

Ve druhé polovině listopadu 2012 se na katedře biologie a ekologie (KBE) konaly dvě zajímavé akce – jedna pro středoškoláky a druhá pro učitele základních a středních škol.

22. listopadu navštívili tuto katedru talentovaní studenti ostravských gymnázií a gymnázia Frýdlant. Tato akce měla tři části – v úvodu všichni účastníci získali od vedoucího katedry přehled informací o vědeckých aktivitách katedry, zahraniční spolupráci KBE a možnostech zapojení studentů do řešení vědeckých grantů na regionální, státní i mezinárodní úrovni, poté následovala odborná přednáška s ukázkami vybavení pracoviště experimentální biologie, speciálně laboratoří mikrobiologie a ekotoxikologie a nakonec odborná přednáška z problematiky paleoantropologie s názornými ukázkami odlitků fosilií člověka a jeho předků a replik paleolitických nástrojů i uměleckých artefaktů. V této třetí části byl taktéž demonstrován základní antropologický výzkum lidských kosterních pozůstatků. Středoškoláci měli po celou dobu možnost diskutovat o tématech z oboru biologie a poznat prostředí i vybavení katedry pro studium.

29. listopadu byl realizován workshop s názvem "Interaktivní tabule - moderní edukační prostředek v biologickém vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ“. Workshopu se zúčastnili učitelé biologie a ostatních příbuzných předmětů z ostravských ZŠ a SŠ. Účastníkům této vzdělávací akce byly prezentovány možnosti využívání interaktivní tabule v biologickém vzdělávání žáků s důrazem na pozitivní i negativní stránky tohoto multimediálního prostředku. Podstatnou součástí workshopu byla prezentace praktických ukázek využití interaktivní tabule ve výuce jednotlivých biologických disciplín na ZŠ a SŠ.

Obě akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Talentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědyTalentovaní středoškoláci a učitelé biologie ve Světě vědy