Příroda na EKOFILMu 2012

Přírodovědecká fakulta OU se zúčastnila 7. prosince 2012 konference s názvem Životní prostředí a jeho vliv na současnou společnost. Konference se konala v rámci 38. ročníku mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2012 (více na webu festivalu) v konferenčním sále Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Účastníci konference diskutovali o znečišťování ovzduší, separaci odpadu a dalších otázkách z oblasti ekologie.

Proděkan pro vědu a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. představil na této konferenci Environmentální centrum Ostravské univerzity v Ostravě (ENC). Toto Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí vzniklo jako organizační jednotka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Doc. Maršálek představil výzkum Environmentálního centra, který spočívá ve fyzikálních, chemických, ekotoxikologických a genotoxikologických analýzách složek životního prostředí, především ovzduší, vody a půdy. Vliv environmentálních technologií je zde zkoumán na všech úrovních od molekulární, mikroorganismové až po ovlivnění fyziologických procesů rostlin a živočichů a dopady na celé biocenózy. Na všech těchto výzkumných aktivitách se podílejí naši biologové, chemici i biofyzici.

Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012Příroda na EKOFILMu 2012