Od letního semestru 2012/2013 lze odpad třídit ve všech budovách Přírodovědecké fakulty OU!

V dávných dobách třídila naše fakulta odpad na tzv. spalitelný (papír a plasty dohromady) a tzv. směsný (ostatní). Od 15. února 2010 jsme zavedli lepší třídění odpadu v budovách A a C. Od letního semestru akademického roku 2012/2013 je možné třídit odpad na papíry a plasty také v budovách L a M, tedy ve všech našich budovách.

Již dvě třetiny dobře vychovaných lidí svůj odpad třídí. Zapojte se do třídění odpadu i vy!

A proč? Protože kapacita skládek odpadu není nekonečná. Firmy, které mají svoz odpadu na starosti (v našem městě OZO Ostrava) to dobře vědí. Proto se snaží co nejvíce odpadu druhotně využít (recyklovat apod.). Protože ten odpad, který se využít (recyklovat) nepodaří, musí skončit na skládce odpadu. Třídění odpadu u jeho zdroje je způsob, jak jeho druhotné využití usnadnit. Po zaplnění stávající skládky nevyužitým odpadem bude nutné nalézt v naší krajině nové místo pro novou skládku odpadu. Tak proto je dobré třídit!