Zábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z Ostravska

logolink

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uspořádala 3. dubna popularizační akci s názvem „Pokusem a hrou, bavíme se fyzikou“ pro Klub nadaných dětí z Ostravska.

Laboratoře katedry fyziky se proměnily v zábavný prostor, kde se děti hrou a prováděním experimentů učily fyziku pod vedením studentky doktorského studia Mgr. Lenky Ličmanové a dvou studentů navazujícího magisterského studia učitelství fyziky.

V úvodu se věnovaly mechanice a řešily nejen to, proč je důležitá rovnováha a co je to vlastně těžiště, ale například jak je možné, že dvojkužel na nakloněné rovině stoupá vzhůru, místo aby se kutálel dolů jako třeba válec. Dále debatovaly nad otázkou, zda je třecí síla dobrá nebo špatná a jak by vypadal svět bez třecí síly. Pak na chodbě měřily rychlost a vzdálenost pomocí čidel a zjišťovaly pomocí přístroje, kdo z nich má větší sílu. Velice atraktivní bylo pro děti Blackburnovo kyvadlo, pomocí kterého si kreslily pískem tzv. Lissajousovy obrazce.

Zajímavý byl i pokus s ledem, kdy děti zkoumaly, zda můžeme rozříznout led tak, že zůstane opět vcelku a jestli může tát led i když má teplotu menší než 0°C. Tento jev se nazývá regelace ledu. Zvýšením tlaku pomocí drátku a závaží se sníží teplota tání ledu, led pod drátkem taje i například při -5°C, drátek se posouvá dolů a vzniklá voda nad drátkem znovu zamrzá.

Děti si také vysvětlily, proč se ponorka potopí a pak zase vypluje na hladinu, jak funguje Archimédův zákon, vyzkoušely si levitaci pingpongového míčku, který se vznášel na proudu vody a vzduchu a ukázaly si, jaká síla je skrytá ve vodě díky pokusům s odtržením dvou sklíček od sebe. Další znalosti o vodě získaly díky experimentům s desetníky na hladině vody i hrátkám s mýdlovým roztokem.

Stranou nezůstaly ani pokusy s tlakem a podtlakem, kdy děti názorně viděly, co se stane se svíčkou pod baňkou v misce vody: po vyhoření kyslíku vzniká podtlak a ten nasaje vodu do baňky. Další pokus dětem ukázal, že voda vře i při teplotě nižší než 100°C, například při pokojové teplotě, protože při nižším tlaku klesá teplota varu. A dozvěděly se jednu zajímavost: ve vysokých nadmořských výškách (například v Himalájích) nelze uvařit vejce ve vodě, protože tam voda vře při teplotě menší než 60°C, ale bílek tuhne až při teplotě cca 65°C. Pak došlo na závod peříčka a kuličky, kdy děti sledovaly v Newtonově trubici volný pád těchto předmětů a jak se tyto dva váhově odlišné předměty chovají naopak při pádu ve vakuu.

Další fyzikální veličinou, o které se děti dozvěděly něco víc, byla elektřina a magnetismus. Vyzkoušely si různé triky s magnety, pomocí železných pilin vykreslovaly magnetické pole magnetů a „protřely“ se k elektřině, aby zjistily, co je to elektron a co dokáže zelektrovaná tyč (třením získává elektrický náboj a nabíjí se). Elektrický náboj pak z tyče přenesly na jiné předměty, jako papírky nebo alobal či „konfetové kohouty“.

Nakonec se děti v laboratoři optiky učily o světle, zjišťovaly, jakou barvu má denní světlo, rozkládaly světlo na barevné spektrum a zkoumaly odraz a lom světla na hranolech a čočkách. Vysvětlily si, jak funguje periskop a co je to hologram.

Děti byly naprosto nadšené a já jsem zvědavá, kolik z nich přehodnotí svůj vztah k jednotlivým přírodním vědám, protože když byly tyto děti naposledy na katedře chemie, některé z nich po kouzelném odpoledni s chemií chtěly být chemiky. Nyní po zábavném odpoledni s fyzikou, které je nadchlo taky, budou mít někteří možná dilema, jaký obor si tedy zvolit pro další směrování jejich zájmů. Důležité ale je, že je přírodní vědy hodně baví a to je cílem popularizace přírodovědných oborů.

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Klub nadaných dětí v Ostravě funguje od září 2012 na Gymnáziu Hladnov pod záštitou společnosti Mensa. Náplní schůzek tohoto klubu jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry. Cílem klubu je podchytit skupinu velmi nadaných dětí z našeho regionu ve věku od 8 do 15 let a poskytnout jim nadstandardní rozvoj i rozšiřování obzorů. Vedoucími Klubu nadaných dětí jsou učitelé Gymnázia Hladnov Mgr. Jiří Košťál a Mgr. Iva Skybová.

Zábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z OstravskaZábavné odpoledne s fyzikou pro nadané děti z Ostravska