Jak funguje nový systém rozšiřování odborných znalostí akademiků?

logolink

První hodnocení nového systému zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků, v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)“ proběhlo ve dnech 19. a 20. března 2013 v Raškovicích na setkání majitelů balíčků odborných kompetencí. Cílem projektu je podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezská univerzity v Opavě, a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách.

Vybraní akademičtí pracovníci obou univerzit (majitelé tzv. balíčku odborných kompetencí) obdrželi finance na získávání vědomostí a dovedností u špičkových odborníků z VŠ, případně z Akademie věd nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR. Na základě získaných znalostí a dovedností pak majitelé těchto balíčků zpracují odborný text a připraví kurz v e-learnigové podobě jak pro studenty, tak pro pracovníky obou univerzit. Tyto nové poznatky, informace, znalosti a dovednosti pak uplatní nejen při rozvíjení nových metod a forem výuky, ale i při budoucí inovaci studijních programů.

Prezentace všech majitelů balíčků odborných kompetencí byly pro všechny účastníky akce inspirující a obohacující, došlo k užitečné výměně informací a hodnocení průběhu realizace tohoto nového systému vzdělávání. Účastníci si předali nejen zkušenosti z tvorby těchto balíčků, ale zpopularizovali také navzájem všechny obory řešené v rámci tohoto projektu a ukázali různé varianty přístupu k řešení těchto balíčků. Témata balíčků byla zajímavá pro všechny, obory řešených balíčků byly v naprosto širokém spektru napříč oběma univerzitami: například Úvod do ekosystému Apple, Mezigenerační komunikace, Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním, Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti, Teorie daní ze spotřeby, Formální logické systémy pro aplikaci v informatice, Fraktály a jejich využití, Protetická fyzioterapie, Zvýšení odborných kompetencí v oblasti bezdrátových počítačových sítí, Dobrovolnictví, Účetní a daňová problematika právnických osob, Objektově orientované programování, didaktika informatiky, Metodologické aspekty počítačové podpory výuky chemie a další...

Všem účastníkům tohoto pracovního setkání byl rozdán první díl sborníku rozšířených anotací těchto balíčků. Setkání se zúčastnilo téměř 30 akademiků z obou univerzit a všichni hodnotí setkání jako velmi přínosné a obohacující. Druhé setkání majitelů balíčků odborných kompetencí je plánováno na podzim tohoto roku a bude vydán i druhý díl sborníku rozšířených anotací těchto balíčků.

Tento projekt řeší Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D. a je realizován od 1. února 2011 do 31. ledna 2014.

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav MiarkaZvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Pavla Lazarová, Rostislav Miarka