Profesní rozvoj je trendem dnešní doby

logolink OP VK

Vzdělávací kurzy a workshopy pro pracovníky mateřských, základních a středních škol pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách“ (CZ.1.07/1.3.44/01.0020). Kurzy i workshopy jsou určeny pro VŠECHNY pracovníky škol v Moravskoslezském kraji, tedy pedagogické i nepedagogické, a jsou poskytovány ZDARMA. Absolventi těchto akcí se naučí využívat lépe nové informační a komunikační technologie, seznámí se s prostředím nových programů a novými aplikacemi a pedagogům tyto vzdělávací akce nabídnou nové možnosti začlenění ICT nejen do výuky, ale i pro přípravu učitele na výuku.

Například čerstvě realizovaný workshop s názvem „Využití počítače ve výuce geometrie“ byl určen pro učitele základních a středních škol. Účastníkům workshopu byl představen program GeoGebra, který je volně šiřitelný, a je tedy dostupný pro všechny. Tato aplikace je velmi silným nástrojem, protože umožňuje vytvořit nejen motivační úlohy z deskriptivní geometrie a planimetrie, ale i matematické analýzy. Účastníci se naučili ovládat program, a poté si mohli vyzkoušet rýsování trojúhelníků, motivační úlohy z planimetrie, konstrukce goniometrických funkcí a dokonce i ukázky z diferenciálního počtu. Dále navrhovali a tvořili své vlastní motivační úlohy za pomoci lektora. O workshop byl velký zájem.

Další pracovní workshopy, které jsou v plánu pro nejbližší období, jsou: Maturujeme z informačně technologického základu, Rozvoj logického myšlení žáků prostřednictvím výuky programování, Tvorba žákovských projektů s využitím ICT, anebo Komunikační systémy moderní společnosti a jejich možnosti v oblasti vzdělávání.

Příklady kurzů, které jsou v rámci projektu realizovány: Textový editor MS Word, Tvoříme www stránky na 1. stupni ZŠ a MŠ, Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním vzdělávání a další.

Bližší informace o projektu a nabídku kurzů i workshopů naleznete na stránce: www.projekty.osu.cz/zokim

Tento projekt je realizován od 1. února 2012 do 31. prosince 2014, jeho hlavní koordinátorkou je Ing. Eva Burianová, Ph.D., vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PřF OU.

Profesní rozvoj je trendem dnešní dobyProfesní rozvoj je trendem dnešní dobyProfesní rozvoj je trendem dnešní dobyProfesní rozvoj je trendem dnešní doby