Studovat při práci není lehké, ale jde to!

logolink OP VK

Důkazem toho, že lze studovat i při zaměstnání, jsou studenti vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatika, kteří studují v rámci projektu dalšího vzdělávání OP VK s názvem „Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity“. Tento projekt řeší Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D. a potrvá do 30. dubna 2014.

První zájemci o studium v rámci tohoto projektu dalšího vzdělávání nastoupili ke studiu 7. ledna 2012. Šlo o 34 „statečných“ dospěláků, protože studovat při práci opravdu není jen tak. Po prvním, letním semestru 2012, úspěšně absolvovalo 22 studentů a 3 studenti se přihlásili k řádnému studiu na katedře informatiky a počítačů. V dalším, zimním semestru 2012, studovalo 30 studentů, z nichž zatím úspěšně absolvovalo 17. Ke zkouškám k řádnému studiu na katedře informatiky a počítačů se přihlásili po tomto semestru další 3 studenti. A v letošním letním semestru 2013 studuje již 45 studentů, což ukazuje stoupající zájem o tuto formu studia a dokazuje to, že na studium opravdu není nikdy pozdě a studovat lze i při práci.

Jedna z úspěšných absolventek všech dosavadních semestrů a studentka aktuálního letního semestru 2013, Pavlína (40 let), prozradila důvod, co ji ke studiu při zaměstnání vedlo: „Ráda se vzdělávám a nerada se nudím. A vzhledem k tomu, že jsem nikdy nechodila na vysokou školu, přihlásila jsem se do tohoto projektu, abych zjistila, jaké jsou nároky na studenty vysokých škol. Po prvních dvou semestrech jsem dospěla k tomu, že jsem podala přihlášku na stejný obor a nyní se budu připravovat na přijímací zkoušky.“ Pokud se Pavlíně přijímačky na katedře informatiky a počítačů podaří a bude k řádnému studiu přijata, využije možnosti nechat si absolvované moduly uznat jako splněné předměty konkrétního vybraného studia akreditovaných programů na naší fakultě, což je kromě rozšíření znalostí a zvýšení kvalifikace jedna z výhod studia v tomto projektu.

Studenti, kteří se projektu účastní, si pochvalují volbu předmětů, které studují, jsou spokojení s materiály pro výuku i způsobem výuky, oceňuji přístup vyučujících v jednotlivých předmětech, kteří zohledňují také potřeby studujících. Tento přístup někteří hodnotí jako „laskavě přísný“ a že je takový, jaký by měl být. Což nás těší…

Bližší informace o projektu naleznete na http://projekty.osu.cz/projekt-czv

Studovat při práci není lehké, ale jde to! Studovat při práci není lehké, ale jde to! Studovat při práci není lehké, ale jde to! Studovat při práci není lehké, ale jde to!