Měření v přírodě

logolink

Předposlední dubnový den se zúčastnilo 6 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství aprobace chemie-biologie speciální vyučovací hodiny - měření v přírodě. Pracovalo se ve dvou skupinách, které zjišťovaly pomocí čidel firmy Vernier, připojených na rozhraní LabQuest, kvalitu vody a půdy. Ve vodě studenti měřili pH, teplotu, kalnost i rozpuštěný kyslík a v půdě měřili teplotu, pH, vodivost a vlhkost. Dále sledovali vliv pH půdy na výskyt a zdraví rostlin i teplotu půdy v různých hloubkách. Na závěr určovali kvalitu vody nejjednoduššími kolorimetry, ekologickými sadami Visocolor ECO. Studenti vizuálně porovnávali zabarvení dvou kyvet se vzorkem po přidání reagenční chemikálie. Dle výběru barevného filtru určili koncentraci stanovované látky ve vzorku. Kvantitativně zjistili obsah vápenatých, hořečnatých a amonných kationtů, dusitanových, dusičnanových a fosforečnanových aniontů.

Bylo vidět, že se jim takové vyučování v terénu líbí a že je bavilo pracovat s moderními přístroji, s nimiž si vyzkoušeli používání ICT technologií v chemii.

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Měření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v příroděMěření v přírodě