Matematici už znají svou královnu

23. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, nejstarší matematické soutěže v Evropské unii, pořádané letos od 11. do 13. dubna 2013 na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty naší univerzity, zná své vítěze.

Královnou matematiky v 1. kategorii se stala Lisa Sauermann z Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. Matematika má i svého krále, jímž se ve 2. kategorii stal Jakub Konieczny z univerzity v Krakově.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 13. dubna 2013 odpoledne v aule univerzity. První kategorii vyhrála Lisa Sauermann z Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu, druhé místo obsadil Michael Schubert ze stejné univerzity. Na třetím místě se shodným počtem bodů umístili hned čtyři studenti: Ander Lamaison Vidarte z Barcelony., Matko Ljulj ze Záhřebu, Damian Orlef z Varšavy a Alexander Tsigler z Moskvy. (První kategorie je určena studentům prvního a druhého ročníku vysoké školy.)

Vítězem druhé kategorie se stal Jakub Konieczny z Krakova, druhé místo obsadil Gleb Nenashev z Petrohradu, na třetím místě se umístili Alexey Balitskiy a Pavlo Mishchenko z Moskvy. (Druhá kategorie je určena studentům třetího, čtvrtého a pátého ročníku VŠ.)

Soutěže se každoročně účastní nejlepší studenti matematiky z desítek nejen evropských univerzit. Letos přijela matematická esa ze 41 většinou evropských univerzit. Stabilně se soutěže účastní studenti z Cambridge (Velká Británie), ale i z Bogoty (Kolumbie), Barcelony (Španělsko), Curychu (Švýcarsko), Florencie (Itálie), dvou univerzit z Petrohradu a dvou moskevských univerzit. Letos byli mezi účastníky i studenti z Rijádu (Saudská Arábie).

Soutěžícími jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Mezi univerzitní města s vysoce kvalitním obsazením patří Praha, Bratislava, Varšava, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskva, Petrohrad a další. V minulých letech se této prestižní soutěže zúčastnili například i soutěžící z Číny.

Hlavními organizátory soutěže jsou akademičtí pracovníci katedry matematiky PřF OU. V prvních letech organizoval soutěž v podstatě sám její duchovní otec a zakladatel prof. RNDr. J. Hančl, CSc. Soutěž se od té doby značně rozrostla. Její organizace trvá celý rok.

První soutěžící se do Ostravy začali sjíždět již 10. dubna 2013. Jedenáctého dubna 2013 byla soutěž oficiálně v aule naší univerzity zahájena, zasedala rovněž mezinárodní porota složená ze zástupců jednotlivých univerzit. Ta vybrala čtyři soutěžní úlohy pro každou kategorii. Soutěžící předem nevědí, jaké typy úloh budou vybrány

Samotná soutěž proběhla 12. dubna v učebnách katedry matematiky PřF OU. Jednotlivé úlohy opravují členové mezinárodní poroty, přičemž každá úloha je opravena minimálně třikrát. K zajištění nestrannosti není hodnotitelům známa identita soutěžících.

Mgr. Hana Jenčová

Matematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana JenčováMatematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana JenčováMatematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana JenčováMatematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana JenčováMatematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana JenčováMatematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana JenčováMatematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana JenčováMatematici už znají svou královnu<br>Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Hana Jenčová