Výstava Mouchy a surrealismus

Ve dnech 3. - 20. září 2013 budete mít možnost navštívit v atriu budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě netradiční výstavu originálních kreseb entomologa RNDr. Jindřicha Roháčka, CSc., nazvanou Mouchy a surrealismus, která bude probíhat v souvislosti s mezinárodní dipterologickou konferencí (7th Central European Dipterological Conference) na katedře biologie a ekologie PřF OU.

kresba J. Roháčka

Autor výstavy je pracovníkem Slezského zemského muzea v Opavě a celosvětově uznávaným odborníkem na některé skupiny dvoukřídlého hmyzu (Diptera), lidově nazývaného mouchy. Během své vědecké kariéry dosud objevil a popsal více než 200 druhů nových pro vědu. Jedná se většinou o velmi drobné živočichy, s délkou těla pod 5 mm. K této jemné práci dokonale využívá svého pozorovacího a výtvarného talentu, takže jeho ilustrace jsou dnes vzorem pro mnohé entomology. Pro vědeckou přesnost a vynikající kvalitu provedení kreseb jsou systematické studie dr. Roháčka v odborných kruzích vysoce ceněny.

K volné kresbě přivedly J. Roháčka kladné ohlasy kolegů entomologů, které se týkaly výtvarné kvality některých jeho odborných ilustrací. Od roku 1978 proto začal pro potěšení (přátel, kolegů i sebe) každoročně kreslit jeden obrázek s entomologickým tématem, který pak rozesílal ve zmenšené reprodukované kopii jako novoročenku kolegům do celého světa. Všechny obrázky na těchto novoročenkách jsou ovlivněné jeho oblíbeným výtvarným stylem - surrealismem. Je zajímavé, že tento styl je velmi blízký velké většině entomologů. Snad proto, že se při detailním studiu hmyzu setkávají s velmi neobvyklými až bizarními, ale i krásnými tvary a strukturami. Originální novoroční perokresby J. Roháčka záhy získaly značný věhlas v entomologických kruzích u nás i ve světě, o čemž svědčí nejen sběratelský zájem o ně, ale zejména různé ohlasy na jejich smysl, podstatu či symbolicky ztvárněnou myšlenku.

kresba J. Roháčka