Studium v rámci pilotního projektu jde do finále

logolink

Odstartovaný zimní semestr přinesl kromě jiného také úvodní setkání studentů vybraných předmětů oboru Aplikovaná informatika, kteří studují v rámci projektu dalšího vzdělávání OP VK s názvem „Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity“. Uskutečnilo se 21. září 2013 a úspěšní absolventi letního semestru převzali osvědčení o absolvování studia a zároveň byla zahájena výuka zimního semestru tohoto typu studia.

V letním semestru 2013 úspěšně absolvovalo 29 studentů a 2 studenti se dokonce přihlásili k řádnému studiu na naší katedře informatiky a počítačů. V zimním semestru 2013 pokračuje ve studiu 18 skalních studentů a 8 nově přihlášených, kteří po úvodním setkání velmi litovali, že si tohoto studia v rámci projektu nevšimli dříve.

Hádanka aneb Co projekt dal.

„Z pološera velké místnosti se mihotají záblesky monitorů. Z jedné strany jsou slyšet vzdechy (snad to nějak dopadne), z druhé strany tlumené zamumlání (je už tak málo času!) a z třetího rohu přidušený výkřik (Bože, stojí mi to za to?!). Co to je? Červen v jedné nejmenované rodině, příprava na dvoje zkoušky a jedny státnice“, takto popisuje situaci u nich doma jedna z absolventek studia v rámci tohoto projektu. I díky jejím dcerám byla "vyhecována" ke studiu na univerzitě a teď studují každá tu "svou" vysokou školu a společně prožívají radosti i strasti univerzitního vzdělávání. Pro "dospěláka" je studium při práci přece jen náročná věc, ale nelituje - naopak: „Během těch zatím tří absolvovaných semestrů jsem poznala spoustu zajímavých lidí, zjistila jsem, že ještě pořád jsem schopná se něčemu naučit a, světe div se, že mne to baví, že kantor není nepřítel, nýbrž prima sparing partner, že spolužáci velmi různého věku si mohou dobře rozumět a pomáhat si, že soboty nejsou jen na rodinná setkání, uklízení a zábavu a nakonec, že mi je docela líto, že jdeme "do finále" a tímto semestrem projekt končí“, shrnuje výčet všeho, co jí studium dalo.

Tento projekt řeší Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě OU v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D. a potrvá do 30. dubna 2014. Cílem projektu je umožnit účastníkům absolvováním vybraných modulů zvýšit své znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Studium je plně hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Studium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do fináleStudium v rámci pilotního projektu jde do finále