Zkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimenty

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity si pro letošní mezinárodní filmový festival EKOFILM 2013 jakožto spolupracující partner festivalu připravila do programu několik akcí z různých oblastí.

První festivalový den ve čtvrtek 3. 10. dopoledne zahráli naši „docentostudentoherci“ z katedry chemie v ostravském kině Vesmír divadelní představení „Zkrocení zlé kyseliny“, které pojednává zábavnou a zároveň poučnou formou hry se zpěvy o tom, jak z laboratoře unikla nedopatřením kyselina sírová, sežrala, na co přišla, a jak byla nakonec polapena a využita ve prospěch lidí.

Druhý den festivalu v pátek 4. 10. se konala od 9.00 do 14.00 hod v budově Přírodovědecké fakulty OU konference „Příroda ve městě“. Byla určena všem, kdo mají zájem o životní prostředí. Příspěvky na konferenci přednesli jak pracovníci katedry biologie a ekologie PřF OU, tak externí odborníci z oboru biologie a ekologie (program konference).

Třetí festivalový den v sobotu 5. 10. se studenti z katedry chemie PřF OU na Masarykově náměstí postarali od 9.30 do 16.30 hod ve dvou stáncích o chemické představení ve formě domácích chemických pokusů a experimentů se 4 živly (oheň, země, voda, vzduch). Každý návštěvník si mohl tyto pokusy sám vyzkoušet.

Letošní 39. ročník EKOFILMu byl nabitý pestrým programem a my jsme rádi, že jsme u toho byli taky! Ohlednutí za EKOFILMem http://www.ekofilm.cz.

Zkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimentyZkrotili zlou kyselinu, ukázali přírodu ve městě a ještě přidali chemické experimenty