Co baví úspěšné studenty Přírodovědecké fakulty OU?

Celkem pět studentů naší Přírodovědecké fakulty získalo na Akademickém dni Ostravské univerzity, který se konal 2. října 2013, ocenění. Tři studenti převzali z rukou pana rektora pamětní listy za úspěšnou reprezentaci univerzity: Bc. Ursula Ferretti, Mgr. Jana Štefelová a Mgr. Lukáš Novotný. Dva studenti obdrželi cenu rektora Ostravské univerzity: Mgr. Adam Soustružník za významné studentské aktivity a Mgr. Tereza Ševčíková za dosažení významných výsledků v oblasti výzkumu a vývoje.

Rektor OU prof. Jiří Močkoř předává pamětní list Bc. Ursule Ferretti<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana JenčováRektor OU prof. Jiří Močkoř předává pamětní list Mgr. Janě Štefelové<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana JenčováRektor OU prof. Jiří Močkoř předává pamětní list Mgr. Lukáši Novotnému<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana JenčováRektor OU prof. Jiří Močkoř předává Cenu rektora OU Mgr. Adamu Soustružníkovi<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana JenčováRektor OU prof. Jiří Močkoř předává Cenu rektora OU Mgr. Tereze Ševčíkové<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana JenčováAkademický den OU 2013<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana JenčováAkademický den OU 2013<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana JenčováAkademický den OU 2013<br>Copyright: Ostravská univerzita, foto: Hana Jenčová

Tři z nich mi odpověděli na pár otázek, takže se můžete jejich očima podívat na to, co je na studiu nejvíce baví, co považují za svůj největší životní úspěch a jaké plány mají...

Bc. Ursula Ferretti, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia Biofyziky.

 1. Co vás na vámi studovaném oboru baví nejvíce?
  Jednou z věcí, která mě na oboru baví, je práce v laboratoři - učit se od zkušených kolegů a vyučujících novým i zaběhlým metodikám. Především mě zajímají metodiky, které mohu využívat ke stanovení antioxidační aktivity rostlin. Dále se ráda zapojuji do výzkumných projektů realizovaných na katedře fyziky jako je např. Studentská grantová soutěž (SGS), podporovaná OU a Institutem environmentálních technologií. Díky SGS mi byla umožněna věc, která mě baví ze všeho nejvíce a tou je cestování.
 2. Jaký je váš největší životní úspěch?
  Mým největším životním úspěchem byla prezentace výsledků své experimentální práce na mezinárodní konferenci pořádanou SPPS v Dánském království.
 3. Jaké máte plány do budoucna?
  Publikovat článek, společně s Mgr. Jakubem Nezvalem a doc. RNDr. Jiřím Kalinou, Ph.D., založeném na výsledcích z mé bakalářské práce. Dále úspěšně dokončit magisterské studium a navázat na svou práci ve studiu doktorském, pokud to půjde.

Mgr. Jana Štefelová, studentka 2. ročníku doktorského studijního oboru Analytická chemie heterogenních systémů.

 1. Co vás na vámi studovaném oboru baví nejvíce?
  Chemie mě prostě baví, i když tomu tak vždy nebylo. Určitým způsobem jsem se v ní během svého bakalářského studia našla. V současnosti studuji doktorát a díky skvělému přístupu mého školitele doc. Slováka mám během práce a výzkumu celkem volnou ruku co se týče nápadů a chutí zkoušet něco nového co souvisí s mým tématem. Zároveň je však ochoten mi kdykoliv a jakkoliv poradit.
  Taky mě baví podílet se na různých popularizačních akcích naší školy a vést děti k tomu, že chemie je poučná, zábavná, plná barev, ohňů a že je všude kolem nás. Vždyť to nejsou jen nudné a nepochopitelné poučky, rovnice a vzorce.
 2. Jaký je váš největší životní úspěch?
  To asi nelze říct tak jednoznačně. Co se týče mého studia, tak moje hodnoty se postupně mění a vyvíjejí. Během bakalářského studia jsem ani neuvažovala, že bych šla na doktorát. Na magisterském stupni jsem si nedokázala představit, že pojedu někam do ciziny na konferenci a budu přednášet v angličtině. No a jsem v druhém ročníku Ph.D. a anglickou prezentaci jsem absolvovala v červnu. Z hlediska života si cením hlavně toho, že dělám obor, ve kterém jsem se našla a těším se, že TEN životní úspěch ještě přijde. Ať už v práci, která mě jednou bude živit a doufám, že i bavit, nebo to bude spokojená a šťastná rodina.
 3. Jaké máte plány do budoucna?
  Plány pro blízkou budoucnost jsou hlavně pokračovat ve "svém" výzkumu v oblasti celulózy a vycestovat na zkušenou do ciziny na pracoviště, které se mou tématikou zabývá.
Mgr. Lukáš Novotný, student 3. ročníku doktorského studijního programu Aplikovaná matematika oboru Aplikovaná algebra.
 1. Co vás na vámi studovaném oboru baví nejvíce? Nerad se učím něco nazpaměť a matematika je krásná v tom, že téměř vše se dá odvodit, takže není potřeba si vše pamatovat. Navíc ten pocit, když na něco člověk přijde sám, je k nezaplacení. Také rád řeším různé úkoly a hádanky a matematika má k tomuto blízko. Fascinuje mě, že se matematika objevuje i tam, kde by to člověk ani nečekal.
 2. Jaký je váš největší životní úspěch?
  Těžká otázka. Nikdy jsem nevyhrál žádnou soutěž nebo nezískal nějaké ocenění za svou práci (kromě tohoto ocenění panem rektorem), takže by se možná dalo za můj dosavadní životní úspěch považovat právě toto ocenění. Každopádně jsem si ale jistý, že za svůj největší životní úspěch budu považovat úspěšné dokončení doktorského studia. A za úspěch, který ovšem nesouvisí s mou prací a studiem, považuji svého ročního syna.
 3. Jaké máte plány do budoucna?
  Nejbližší plány do budoucna jsou jasné. Za půl roku nás čeká další ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, takže práce na organizaci a dalších souvisejících věcech bude přibývat. A jelikož už jsem v posledním ročníku doktorského studia, tak mě samozřejmě čeká psaní disertační práce. Moc dál do budoucnosti se nedívám. Co bude pak, se teprve uvidí.

Děkuji všem třem za možnost nakouknout do jejich studijních životů a přeji mnoho dalších úspěchů nejen v profesním, ale i osobním životě!