Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013

Dne 25. října 2013 se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Slavnostní slib složilo celkem 117 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia.

Všem našim absolventům přejeme hodně úspěchů!

Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013Promoce absolventů PřF OU - říjen 2013