Přední čeští odborníci představí výsledky výzkumů o politice a kultuře Střední Asie

logolink

V rámci projektu Svět vědy - záhadný i zábavný zavítají na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje během zimního semestru 2013 dva přední čeští odborníci zabývající se oblastí Střední Asie.

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. je vědecký pracovník na Katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. Absolvent oboru cestovní ruch na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové a oboru ruská a východoevropská studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Studoval rovněž obor turečtina a dějiny a kultura islámských zemí na Filozofické fakultě UK. Prošel řadou stáží a studijních pobytů v Moskvě, Londýně, Teheránu, Istanbulu, Afghánistánu a Střední Asii. V roce 2012 obdržel Fulbright stipendium na School of Advanced and International Studies, Johns Hopkins University ve Washingtonu.

Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na politický a sociální vývoj oblasti širší Střední Asie, včetně oblasti Íránu a Afghánistánu (mj. Konflikt v Afghánistánu, Public History, Praha, 2005). Zabývá se především otázkami neformálních struktur, formování státní ideologie a budování národního státu ve Střední Asii. Regionálně se soustřeďuje především na vývoj v Turkmenistánu. Je autorem několika monografií v oboru, mj. Střední Asie mezi východem a západem (Karolinum, Praha, 2005), Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR (Karolinum, Praha, 2008) či Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow (John Hopkins University, Washington, 2009, spoluautor). Publikoval v řadě českých, ruských i anglojazyčných časopisů - například Mezinárodní vztahy, Obrana a strategie, Politěks, Problems of Post-Communism, China-Eurasia Forum Quarterly, Central Asia and The Caucasus či Central Asian Survey). V oblasti geografie cestovního ruchu je autorem několika popularizačních příspěvků z oblasti postsovětského prostoru a Středního východu, zejména v časopisu Lidé a Země, několika odborných statí, především k problematice víz a hraničních bariér. Vydal rovněž učebnici Geografie cestovního ruchu Evropy (2006).

Vystoupení dr. Horáka na půdě katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU:

  • 11. 11. 2013, 12:30-14:00, budova M, učebna M427,"Politické elity Střední Asie a jejich perspektivy" (přednáška).
  • 11. 11. 2013, 14:10-15:40, budova L, učebna L302, "Kult osobnosti ve Střední Asii na příkladu Turkmenistánu" (seminář).
  • plakát ke stažení ikona pdf

Mgr. Tomáš Retka je sociální antropolog, doktorand na Fakultě humanitních studií UK v Praze, vyučuje také na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Věnuje se antropologii Střední Asie, zejména etnické identitě a národnostní politice, absolvoval výzkumné pobyty v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Autorsky se podílel na několika kolektivních odborných monografiích (Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán, UK, Praha, 2006; Veselé tropy, Dokořán, Praha, 2006; Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán: Střípky kulturních proměn Střední Asie, UK, Praha, 2007; Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR, Etnologický ústav, Praha, 2010). V poslední době publikuje zejména na téma konstruování identity tádžických Pamírců.

Vystoupení Mgr. Retky na půdě katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU:

  • 4. 11. 2013, 12:30-14:00, budova M, učebna M427,"Tádžický Pamír: historie a současnost" (přednáška).
  • 4. 11. 2013, 14:10-15:40, budova L, učebna L302, "Formování skupinových identit na příkladu etnik tádžického Pamíru" (seminář).
  • plakát ke stažení ikona pdf