Prosincový maratón popularizačních akcí

logolink

Prosinec 2013 byl na popularizaci přírodovědných oborů velmi bohatý, šlo doslova o maratón akcí, jejichž běh ukončily nadcházející vánoční svátky.

První prosincovou akcí byla chemická Mikulášská besídka, kterou tradičně chystají studenti učitelství chemie. Letos se příběh odehrával v pekelné čertí škole, kde se čerti připravovali na závěrečné zkoušky čerta prvního řádu. Z nich se pak vybíral pomocník pro Mikuláše. Do jednodušších a bezpečných pokusů byly zapojeny i děti z publika, pro efekt ale nechyběly například ohnivé experimenty s plameny a kouřem. Letošní Mikulášská besídka se konala celkem ve třech termínech (4., 10. a 11. prosince) a viděly ji nejen děti ze základních i středních škol, ale i děti z mateřské školy.

6. prosince se naši studenti bakalářského studia biologie a navazujícího magisterského studia učitelství biologie zúčastnili exkurze v Brně. Navštívili jak Kapucínskou kryptu na Kapucínském náměstí, kde jsou vystaveny mumie ze 17. - 18. století, tak pavilon Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea, kde zhlédli stálou expozici evoluce člověka, výstavu obrazů Zdeňka Buriana a výstavu o Africe.

Doc. Aleš Dolný z katedry biologie a ekologie přednášel 10. prosince na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu, což je fakultní škola Ostravské univerzity. Přednášky se zúčastnili studenti 4. ročníků. První část přednášky byla věnována otázkám studia biologických oborů na naší Přírodovědecké fakultě, ale také na vysoké škole obecně. Druhá část přednášky byla zaměřena na problematiku terénních výzkumů biologa se zaměřením na tropické deštné lesy, které hostí zřejmě více než padesát procent všech žijících druhů a zásadním způsobem ovlivňují charakter světové biodiverzity.

Premiérovou událostí byl 11. prosince Geografický den na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Akce měla několik cílů. Primárním záměrem bylo seznámit studenty geografických oborů s aktuálním děním na katedře a informovat je o nových způsobech výuky a prezentace geografie, ale také poskytnout informace o zahraničním studiu v rámci programu Erasmus+ a to i z pohledu studentů, kteří již v zahraničí studovali nebo pracovali. V průběhu odpoledne proběhly také dvě přednášky se zajímavým obsahem. Na jedné z nich referoval Jan Fric o chodu Královské geografické společnosti ve Velké Británii, která se originálním způsobem stará o celosvětovou propagaci geografie jako zajímavého, důležitého a perspektivního oboru. Přednášející představil postřehy a zkušenosti z měsíční pracovní stáže na této instituci a také návody jak propagovat geografii ze strany České geografické společnosti a Ostravské univerzity. Program Geografického dne pak již v neformálních prostorách A-Klubu na Hladnovských kolejích završil prof. Vladimír Baar přednáškou o Francouzské Polynésii, kde v průběhu letních měsíců uskutečnil výzkumný pobyt. Akce, která se ke spokojenosti účastníků protáhla až do nočních hodin, se zúčastnilo vedle akademických pracovníků i více než 50 studentů. „V dalších letech budeme na tuto a další popularizační aktivity s našimi studenty navazovat. Cílem je jednak přitáhnout jejich pozornost k dění na naší instituci, ale také vyslechnout jejich názory, postřehy a motivovat je tímto i k prohloubení jejich identity geografa a studenta naší univerzity.“, sdělil prof. Vladimír Baar, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Katedra informatiky a počítačů uspořádala 16. prosince pro studenty Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě přednášku „Trendy v oblasti vývoje SW a počítačových sítí“. Na přednášku dorazil vysoký počet studentů prvního ročníku, kteří jsou momentálně v rozhodovací fázi, kterým směrem se budou dále ubírat ve svém studiu – rozhodují se mezi programováním a elektrotechnikou. Přednáška studenty velmi bavila, diskutovali a zajímali se i o širší témata, než jaká byla v přednášce zmíněna. Ukázala jim možnosti, které by mohli mít v případě výběru své specializace v rámci softwaru a programování. O pár dní později ještě katedra informatiky a počítačů prezentovala na této střední škole konkrétní možnosti studia informatiky na naší fakultě.

18. prosince pořádala katedra biologie a ekologie v ostravském muzeu workshop s názvem „Příroda Ostravska známá i neznámá“, který byl určen učitelům přírodopisu, biologie a příbuzných předmětů vyučovaných na základních a středních školách ostravského regionu. V první části workshopu byly prezentovány zajímavé biologicko-ekologické poznatky o flóře Ostravska s důrazem na ohrožené a chráněné druhy, se kterými se můžeme ve volné přírodě setkat. Druhá část workshopu měla pracovní charakter a byla realizována v prostoru přírodovědné expozice Příroda a krajina Ostravska, v níž učitelé řešili ekologické úkoly. Vyřešení těchto úkolů bylo vázáno na bádání v jednotlivých ekosystémech expozice.

Katedra matematiky realizovala na středních školách nejen prezentace možnosti studia matematiky na naší fakultě, ale 20. prosince zorganizovala také exkurzi do Národního technického muzea v Praze, které se zúčastnilo asi dvacet studentů naší fakulty. Národní technické muzeum disponuje velkým množstvím rozsáhlých sbírek z mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Největší atrakcí pro všechny zúčastněné byla expozice Technika hrou, kde si každý z návštěvníků může vyzkoušet, zda by byl například dobrým špionem, najít skryté kamery, odposlechnout tajné konverzace, odemknout zámek od bezpečnostního trezoru, pokusit se schovat kamery nebo přelstít senzory, vstoupit do vysoce zabezpečené oblasti, která je pod stálým dohledem či rozluštit šifru.

Všechny tyto akce se snaží přiblížit vědu společně s nejnovějšími výsledky vědy přírodovědných oborů a výzkumu široké veřejnosti, jde o objevování přírodních či technických zákonitostí, rozvoj praktické dovednosti studentů v oblasti realizace výstupů výzkumu, medializace a popularizace vědy, snažíme se atraktivní formou motivovat školáky pro studium přírodovědných oborů a nezapomínáme ani na učitele přírodovědných oborů.

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Prosincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OUProsincový maratón popularizačních akcí<br>Copyright: Martin Mucha, Tomáš Drobík, studenti PřF OU