Invaze velkých šelem a jiné zvířeny do Ostravy!

Ostrava bude ve dnech 6. - 7. února 2014 hostit 450 českých, slovenských a polských zoologů z 18 univerzit, 10 vědeckých ústavů a mnoha dalších institucí. Letos poprvé organizaci největšího tuzemského setkání zajišťují zoologové z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod záštitou rektora OU prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. ve spolupráci s Českou zoologickou společností, Akademií věd ČR, ZOO Ostrava a za podpory Nadace ČEZ, MSK a Statutárního města Ostravy, kteří na zajištění konference poskytli dotaci. Počet účastníků zcela předčil jejich očekávání. Na konferenci bude prezentováno více než 260 příspěvků, převážně nových objevů z různých oblastí výzkumu živočichů. Bude se diskutovat například na téma zájem médií o propagaci vědy, rodičovská péče u živočichů, genetika vlka a psích plemen nebo proč jsou ptáci tak chytří, když mají tak malé mozky. Přednášet budou významné osobnosti, ke kterým patří například profesor Szymura z Krakova, profesor Storch z Karlovy univerzity nebo zpěvák Dan Bárta. Konference však není záležitostí pouze renomovaných vědců. Vzhledem k tomu, že více než polovinu zúčastněných tvoří vysokoškolští studenti, je jasné, že má tradičně kvalitní zoologický výzkum u nás budoucnost.

Zoologické dny Ostrava 2014 budou realizovány jak v prostorách budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici Chittussiho 10, tak v prostorách Multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
vedoucí katedry biologie a ekologie PřF OU
e-mail:
telefon: +420 597 09 2311, +420 597 09 2313, +420 734 796 546