Akční Svět vědy baví i učí

logolink

Popularizace přírodovědných oborů v rámci projektu Svět vědy – záhadný i zábavný sice míří pomalu do finále, ale i leden přinesl řadu akcí pro žáky a studenty základních i středních škol, učitele těchto přírodovědných předmětů a také pro naše vysokoškoláky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Geografové z katedry fyzické geografie a geoekologie připravili pro žáky havířovské základní školy přednášku o kartografii a kartografických kuriozitách, dále žáci pracovali s mapami v počítači i s Google Earth a vyzkoušeli si také geodetické techniky. Na závěr děti absolvovaly zábavný kontrolní test.

Katedra chemie pořádala ve svých laboratořích krajské kolo chemické olympiády kategorie B pro střední školy a se studenty naší fakulty vyrazili na exkurzi do Vizovic do firmy R. Jelínek a do sklárny Glass Atelier. Na této exkurzi se seznámili s výrobou skla a destilátů.

Na katedře informatiky a počítačů měli středoškoláci možnost absolvovat cyklus pěti seminářů na téma Moderní programování.

Katedra fyziky se zúčastnila speciální dětské tiskové konference pro děti a mládež ostravských školních časopisů na téma Optické klamy. Zástupci ZŠ z okolí, kteří jsou novináři v jednotlivých školních časopisech, zpovídali naši kolegyni z katedry fyziky, jaké jsou příklady optických klamů a jaká je nedokonalost lidského oka. Mladé novináře zajímalo, jak vidí různá zvířata, proč nás třeba kůň vidí zvětšeně a proč musíme mrkat, a že mrkáním strávíme denně až neuvěřitelných 20 minut! V rámci konference proběhla malá soutěž, v níž samotní mladí novináři zkusili vymyslet a nakreslit nějaký optický klam. Na závěr samotné tiskové konference proběhla autogramiáda. Dále katedra fyziky uspořádala pro naše vysokoškoláky exkurze do Science Centra Techmania v Plzni, hvězdárny Rokycany a pivovaru Plzeňský Prazdroj. Studenti tak viděli například první 3D planetárium v ČR - představte si dvoumetrový globus, který se takřka vznáší v prostoru a vy jej můžete dotykem ovládat, měnit, promítat na něm třeba krátké filmy zachycující proměny Země v čase, pozorovat bouřící tornáda nebo stopovat zemětřesení.

Matematici pořádali již tradiční Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol (letos to byl 20. ročník). Účastníci si vyslechli přednášky „Kombinatorika a pravděpodobnost kolem nás a ve škole“ (prof. Adam Plocki) a „Motivační a zajímavé úlohy“ a „Mat+“ (dr. Josef Kubát) a pak se v tzv. dílničkách pro učitele ZŠ a SŠ věnovali tématům „Matematika s radostí - interaktivní výukové materiály a hry“ a „Využití moderních výukových pomůcek pro úpravy algebraických výrazů“.

Multioborovou a velmi oblíbenou akcí bylo „Okénko Přírody pro ZŠ“, na které se tentokrát podílely obory matematika, fyzika, chemie a informatika. Žáci se zábavnou formou seznámili například s některými jevy či zákonitostmi, vyzkoušeli si řadu experimentů, viděli 3D projekci či robota skládajícího Rubikovu kostku a pohráli si s matematikou.

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dětská tisková konference na téma Optické klamyDětská tisková konference na téma Optické klamyChemická olympiádaChemická olympiádaChemická olympiádaChemická olympiádaChemická olympiádaChemická olympiádaOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOkénko Přírody pro ZŠOptický klam - pohyblivé květinyPivovar Plzeňský PrazdrojPivovar Plzeňský PrazdrojR. Jelínek vizoviceR. Jelínek vizoviceR. Jelínek vizoviceR. Jelínek vizoviceSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSeminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠSklárna GlassSklárna GlassSklárna GlassAkční Svět vědy baví i učíAkční Svět vědy baví i učíAkční Svět vědy baví i učíAkční Svět vědy baví i učíAkční Svět vědy baví i učíAkční Svět vědy baví i učí