Učitelé, potřebujete si rozšířit kvalifikaci na výuku dalších předmětů?

Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vám nabízí rozšíření kvalifikace podle Vyhlášky č. 317/2005 Sb.:

Rozšiřující studium

Nabízíme rozšiřující studium Informatiky, Matematiky, Chemie, Biologie, Geografie (zeměpisu) v programech celoživotního vzdělávání podle § 6 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Výhodou rozšiřujícího studia pro učitele je kratší doba trvání studia a výuka v distanční formě (efektivní studium v e-learningové podobě v prostředí LMS Moodle, prezenční tutoriály ve vybrané pátky odpoledne, případně soboty).

Specializační studium

Pro výkon specializačních činností pedagogů nabízíme specializační studium podle § 9 Vyhlášky č. 317/2005 Sb.:

  • Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT
  • Studium k výkonu specializovaných činností – Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)