Experimenty, přednášky, workshopy a exkurze do únorového světa vědy

logolink

Hned na začátku měsíce, 4. února, navštívily laboratoře katedry chemie děti z Klubu nadaných dětí v Ostravě. Nadšeně prováděly chemické experimenty a rozšiřovaly si bádáním další znalosti z oboru chemie. Katedra chemie dále uspořádala 18. února pro budoucí učitele chemie přednášku na téma Bezpečnost práce v chemické laboratoři. Lektorkou přednášky byla Ing. Jarmila Austová ze SPŠ chemické akademika Heyrovského a gymnázia. Na přednášce se studenti seznámili s platnou legislativou, označením chemikálií výstražnými symboly, používáním ochranných pomůcek, s pravidelným proškolováním žáků a personálu, vybavením laboratoře a se zásadami pro nakládání s chemickými látkami.

Katedra fyzické geografie a geoekologie realizovala ve dnech 13. a 20. února cyklus přednášek "Přírodní hazardy a rizika", které byly určeny studentům naší Přírodovědecké fakulty, zejména pro obory ochrana a tvorba krajiny a fyzická geografie a geoekologie. V tomto cyklu přednáší vždy externí odborníci z praxe. V únorovém cyklu přednášeli dr. Štěpančíková a dr. Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Přednášky byly zaměřeny na oblast geomorfologických rizik.

Katedra biologie a ekologie připravila pro studenty učitelství biologie pro SŠ dne 24. února workshop s názvem „Moderní aktivizující metody v biologickém vzdělávání“. Cílem přednášky Mgr. Michaely Drozdové z Vyšší odborné školy AHOL bylo prezentovat nový přístup k metodické práci učitele s ICT ve výuce a možnosti využití těchto edukačních prostředků na střední škole. Stěžejní částí workshopu bylo předvedení souboru námětů pro práci se softwarem SMART Notebook a složitějších interaktivních cvičení, které byly podpořeny zdařilým metodickým postupem jejich tvorby.

Únorové bádání ve světě vědy uzavřela 28. února exkurze do Varšavy do Centra nauki Kopernik. Katedra matematiky na ni pozvala zájemce z řad studentů a pedagogů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Centrum nauki Kopernik je centrem s exponáty, u kterých nezapojíte jen zrak, ale také čich a především hmat. Poznávání podstaty jevů kolem nás je tak dokonalejší, hlubší a trvalejší. Našim studentům i pedagogům se exkurze samozřejmě líbila, díky stovkám interaktivních exponátů, několika výstavám, laboratořím a planetária si odvezli mnoho zajímavých informací a zážitků.

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Návštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiNávštěva nadaných dětí v chemické laboratořiPřednáška pro studenty učitelství chemiePřednáška pro studenty učitelství chemiePřednáška pro studenty učitelství chemiePřednáška pro studenty učitelství chemiePřednáška Přírodní hazardy a rizikaPřednáška Přírodní hazardy a rizikaPřednáška Přírodní hazardy a rizikaWorkshop Inovace ve výuceWorkshop Inovace ve výuceWorkshop Inovace ve výuceExkurze do Centra nauki KopernikExkurze do Centra nauki KopernikExkurze do Centra nauki KopernikExkurze do Centra nauki KopernikExkurze do Centra nauki KopernikExkurze do Centra nauki KopernikExkurze do Centra nauki KopernikExkurze do Centra nauki Kopernik