Bezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICT

logolink

Akademičtí i ostatní pracovníci Ostravské univerzity mají možnost účastnit se bezplatných kurzů u oblasti ICT díky projektu „Inovace výuky informatických předmětů ve studijních programech Ostravské univerzity (CZ.1.07/2.2.00/28.0245)“.

Kurzy zdokonalování gramotnosti akademických i neakademických pracovníků v oblasti ICT jsou bezplatné a umožňují rozšíření znalostí při využívání informačních systémů univerzity a dalších informačních technologií. V rámci těchto kurzů je možné naučit se pracovat s moderními videokonferenčními technologiemi a využít je pro svou výuku nebo ve vědeckém výzkumu. Vzdálená výuka pomocí videokonferenčních nástrojů může, a začíná běžně doplňovat, e-learnigové možnosti kurzů v Moodle. Mezi další kurzy patří „ principy vyhledávání informací na Internetu“., Tento kurz řeší i nutnost zamyšlení se nad věrohodností informací na internetu. Absolvent získá kompetence, jak se na internetu orientovat a jaké možnosti při vyhledávání informací máme pro posouzení jejich relevantnosti. Informace o projektu a podrobnou nabídku kurzů naleznete na stránce: http://projekty.osu.cz/inovace.

Kromě podpory vzdělávání pracovníků univerzity je projekt zaměřen především na inovaci obsahu informatických předmětů pro všechny obory vyučované na Ostravské univerzitě a na inovaci informatických oborů Přírodovědecké fakulty a Pedagogické fakulty. V rámci tohoto projektu jsou vytvářeny nové a inovované distanční výukové opory, kompletní e-learningové materiály v LMS Moodle a multimediální výukové materiály v prostředí MediaSite. Z prostředků projektu jsou také realizovány modernizace a inovace specializovaných informatických učeben.

Projekt umožňuje studentům zúčastnit se výuky vedené pomocí moderních vzdělávacích metod, v moderně vybavených učebnách, za podpory nově vytvořených a inovovaných studijních opor studovaných předmětů.

Do projektu jsou zapojeny všechny fakulty Ostravské univerzity. Projekt řeší integraci výuky a spolupráci v mezioborových studiích. Inovuje 20 informatických studijních oborů a v nich 91 současně vyučovaných předmětů, dále 34 informatických předmětů, vyučovaných v celkem 114 neinformatických studijních oborech na celé Ostravské univerzitě. Všechny inovované předměty projdou pilotním ověřením ve výuce na skupině 2000 studentů.

Tento projekt je realizován od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014, jeho garantem je prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc., realizační tým vede Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Bezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICTBezplatné vzdělávání všech pracovníků Ostravské univerzity v oblasti ICT