Jarní popularizační aktivity ze Světa vědy

logolink

Popularizace přírodovědných oborů v rámci projektu Svět vědy - záhadný i zábavný neúnavně pokračuje celou sérií akcí pro středoškoláky, vysokoškoláky, akademiky i neakademiky a učitele základních i středních škol.

Březnová aktivita na katedře biologie a ekologie

14. března byl realizován seminář pro všechny zájemce z řad učitelů, kteří jsou příznivci badatelsky orientované výuky přírodních věd. Stěžejní částí semináře, kromě prezentace současných trendů v environmentální výchově žáků, byla práce s pracovními listy a praktické ověření badatelských pokusů ve vazbě na abiotické faktory prostředí.

18. března proběhlo na Botanické zahradě katedry biologie a ekologie PřF OU determinační praktikum pro učitele biologie. Učitelé gymnázií z ostravského regionu se seznámili se základními zástupci a morfologií izosporních a heterosporních, suchozemských i vodních kapradin flóry České republiky. Poté měli možnost sami si vyzkoušet jejich určování s pomocí herbářových položek herbária katedry biologie a ekologie, determinačního klíče a binokulární lupy. V druhé části praktika se účastníci zabývali nahosemennými, a to především zástupci rodu Juniperus včetně nejčastěji pěstovaných kultivarů.

27. března se zúčastnili studenti katedry biologie a ekologie odborné biologické exkurze. Navštívili Botanickou zahradu hlavního města Prahy a ZOO Praha. V dopoledni části se seznámili se suchomilnou vegetací, ale také se zástupci rostlin nížinného deštného lesa, jemuž je vyhrazena převážná část skleníku Fata Morgana. Nejvíce zaujal chlazený skleník simulující vysokohorské tropy s vegetací stolových hor s vysazenými masožravými heliamforami. Část studentů pak navštívila ZOO Praha, kde je zaujaly především nové přírůstky, zatímco více botanicky zaměření studenti se věnovali prohlídce venkovních části zahrady s právě rozkvétajícími jarními cibulovinami a kvetoucí japonskou zahradou.

Fyzika i sledování pohybu očí

11., 24. a 25. března katedra fyziky uspořádala pro střední školy popularizační přednášky, které byly zaměřené na zajímavosti z optiky, termiky a měření voltampérové charakteristiky. Studenti si nejen rozšířili své vědomosti, ale prováděli sami celou řadu experimentů.

28. března se konala atraktivní přednáška prof. Władysława Błasiaka z Pedagogické univerzity v Krakově v Polsku. Hovořil na téma Eye tracking, neurodidaktika a popularizace vědy. Účastníci této přednášky se dozvěděli, které části mozku člověk zapojuje při počítání a jak moc, kolikrát si žáci přečtou zadání úlohy a jak postupují při výběru odpovědí i jak se snaží popularizovat přírodní vědy v Krakově.

Přírodní hazardy a rizika

Celý březen pokračoval na katedře fyzické geografie a geoekologie cyklus přednášek Přírodní hazardy a rizika, který je určen studentům PřF OU, zejména pro obory ochrana a tvorba krajiny a fyzická geografie a geoekologie. Jako přednášející jsou zváni externí odborníci z praxe. V březnu přednášeli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu a České inspekce životního prostředí. Přednášky byly zaměřeny na oblast meteorologických a hydrologických rizik.

Nezapomínáme ani na vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

28. března se konal pro studenty učitelství informatiky seminář Využití ICT při studiu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář byl realizován přímo v centru podpory studentům se specifickými potřebami Pyramida na Ostravské univerzitě. Budoucí učitelé se tak mohli seznámit s prostory Pyramidy, službami centra a technickými pomůckami, které mohou studenti Ostravské univerzity využívat. Zvláštní pozornost věnovali programu s hlasovým výstupem, který umožňuje práci s počítačem i studentům nevidomým.

Jak jsou na tom absolventi?

17. března se studenti PřF OU mohli díky velmi zajímavé přednášce s názvem Střet s realitou seznámit s tím, co je čeká po absolvování vysoké školy. O tom, jaký je střet s realitou po absolvování vysoké školy, hovořila bývalá absolventka naší Přírodovědecké fakulty.

Rétorická laboratoř

V březnu se v rámci cyklu kurzů Efektivní komunikace zúčastnili pracovníci OU praktického kurzu rétoriky, který vedl herec Jan Přeučil. Tento kurz byl naprosto nevšedním a úžasným zážitkem.

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědyJarní popularizační aktivity ze Světa vědy