Jak člověk ovlivňuje řeky?

Tým z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod vedením doc. Jana Hradeckého zkoumá vodní toky a především reakce těchto vodních toků na zásahy člověka. Obor tohoto výzkumu se nazývá fluviální geomorfologie. Více informací o působení lidské činnosti na původní a jedinečné říční toky naleznete zde: