Ohlédnutí za Letní přírodovědnou školou...

logolink

Pokrok lidstva se nezadržitelně řítí dál a dál již po celá staletí. Významnou roli v tomto procesu převzala věda, která se již dávno stala jeho hlavní hnací silou. Mladé "vědátory" tentokrát neodradily ani velké prázdniny a mnozí z nich využili toto velké množství volného času k nabytí nových poznatků a dovedností. V pořadí pátý ročník Letní přírodovědné školy se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity konal od 18. do 22. srpna. V pestrém programu si každý jistě přišel na své, a že bylo z čeho vybírat! Každý den se nesl ve znamení jiného vědeckého oboru Přírodovědecké fakulty, přičemž každá katedra se snažila svým návštěvníkům předvést v co možná nejlepším a netradičním světle.

Úvodní den patřil katedře chemie a účastníci se rozhodně nenudili. Na programu byla přednášková show s názvem Barevná chemie, v jejímž rámci si posluchači také sami zkusili vytvořit cukrovou duhu, nalakovat lžičku nebo stvořit barevné mléko. Po této rozcvičce se mladí vědci již naplno chopili náčiní v laboratořích, protože bylo pouze na nich zjistit, které ovoce, zelenina nebo ovocný nápoj obsahuje největší množství vitamínu C. Některá zjištění možná dodnes zúčastněným vrtají hlavou.

Druhý den začal dopoledním programem katedry biologie a ekologie. Přítomní se seznámili s problematikou výskytu raků na území České republiky. Sami si mohli vyzkoušet rozeznat jednotlivé druhy na fixovaném papíře a následně se dotknout i tvorů živých. Hlavním tématem botanické části byly populární masožravé rostliny. Ve výkladu nechyběly ani informace o ekologických a pěstitelských nárocích u vybraných druhů, a tak je dost možné, že někteří pozorní posluchači doma překvapí své rodiče, až jim v květináči vyroste masožravka místo pokojových rostlin. Velmi zajímavá byla rovněž prohlídka skleníku s množstvím tropických a subtropických rostlin, které u nás v přírodě rozhodně nenajdeme.

Tentýž den odpoledne si vzala slovo katedra matematiky, která svým návštěvníkům vyšroubovala mozkovou aktivitu na maximum. Po úvodní přednášce na téma Zajímavosti z kryptologie čekala na mladé studenty série úkolů, které vedly k vyřešení úkolu hlavního. Veškeré indicie byly skryty v několika šifrách, které se používaly ve starověku nebo středověku. Postupným rozlouskáváním šifer se mladí badatelé dopracovali až k matematickému vtipu, který byl oním hlavním úkolem.

Prostředek týdne patřil celý fyzice. Katedra fyziky měla pro zájemce nachystány dvě laboratoře. První laboratoř byla vyhrazena k měřením na vlastním těle, a tak si každý mohl vyzkoušet sílu svých vlasů, sílu svého stisku, nebo jakého tlaku dosáhnou svým nádechem a výdechem. Nechybělo ani měření teploty těla nejen kapalnými teploměry, ale i infračerveným nebo termokamerou. Právě termokamera se těšila velkému zájmu. Pomocí tohoto přístroje bylo provedeno také měření teploty aut na nádvoří a na závěr si všichni přítomní udělali společný snímek právě tímto přístrojem. Druhá laboratoř byla zaměřena na optiku. Studenti se názorně seznámili s procesem vnímání světla lidským okem, dozvěděli se, jak vznikají jednotlivé barvy a také které světelné zdroje jsou pro lidské oko nejvhodnější. Další možností bylo otestovat svoje sluneční brýle, zda skutečně pohlcují ultrafialové záření a plní tak svůj účel.

Týden plný vědy se přehoupl do svého předposledního dne, který se nesl v duchu geografie. Pohodové dopoledne obstarala katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, která svým návštěvníkům zprostředkovala přednášku o národních parcích v kanadské části Skalistých hor. Přednáška byla doplněna mnoha fotografiemi přímo z míst významných chráněných oblastí. Představeny byly např. národní parky Jasper, Banff, Yoho a další, doplněny také o některé provinční parky. Vše bylo zaměřeno na prezentaci tamních atraktivit a provázáno souvislostmi z geografie Kanady. Odpoledne si pro sebe rezervovala katedra fyzické geografie a geoinformatiky. Po počátečním seznámení s pojmem fyzické geografie a dílčích disciplín následovala teoretická přednáška o hydrologických měřeních. Posluchači se dozvěděli, jak a čím se měří průtok a vodní stav, jak určit měrnou křivku průtoku, nebo jak fungují vodoměrné stanice a jejich měření přímo ve vodních tocích. Po této teoretické části již přišla na řadu praxe. Přítomní se přesunuli z budovy fakulty k nedaleké řece Ostravici, a díky svým nově nabitým vědomostem si sami vyzkoušeli některá hydrologická měření. Rychlost proudění Ostravice byla měřena hydrometrickou vrtulí, elektromagnetickým indukčním čidlem a moderním ADCP přístrojem, který přidal i informace o příčném profilu toku.

Závěrečný den Letní přírodovědné školy probíhal zcela v režii pracovníků katedry informatiky a počítačů. V dnešní době internetu přišla vhod ukázka současných technik a přístupů při tvorbě webových stránek, mezi nimiž dominovaly HTML jazyk a kaskádové styly. Velká pozornost byla zaměřena na programování Lego robotů. Díky příjemnému uživatelskému prostředí mohl každý zájemce naprogramovat sekvenci pohybů podle vlastní fantazie, které následně robot skutečně vykonal. Chytré telefony jsou již lidem známy nějakou dobu, ovšem vyzkoušet si ovládání inteligentního domu, to už bylo něco nového. Přítomní si mohli osahat tuto technologii na domu od firmy Loxone.

Letní přírodovědná škola proběhla v příjemné a pohodové atmosféře léta. Přestože byly ještě prázdniny a tudíž volno od školy, tito mladí lidé se s chutí přišli podívat, jaké možnosti jim další studium může nabídnout. Takže škole zdar a vědě zvláště!

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Okna vědy dokořán“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Letní přírodovědná škola 2014Hromadné foto všech absolventů Letní přírodovědné školy zhotovené termokamerou.