Okna vědy propojují cesty do světa exkurzí

logolink

Projekt Ostravské univerzity s názvem „Okna vědy dokořán“ je kromě realizace popularizačních akcí zacílen také na učitele přírodovědných předmětů, pro které nemusí být samozřejmostí dovednost prezentovat vědu zajímavě i zábavně a přiblížit ji mladé generaci. Díky exkurzím, které probíhají napříč vybranými základními i středními školami, včetně exkurzí na vysoké škole, mají možnost vyzkoušet si v praxi komunikaci, popularizaci a propagaci vědy, protože připravují pro malé návštěvníky (žáky ZŠ a SŠ) atraktivní programy z jednotlivých oblastí přírodovědných předmětů. A učitelům v tom pomáhají jejich žáci, takže i oni se učí popularizovat vědu a přemýšlet nad tím, jak dětem a teenagerům z jiných škol zábavně vědu přiblížit.

Exkurze na základních a středních školách

První exkurzí v rámci projektu byla exkurze na ZŠ Orlová, kde si připravili žáci II. stupně této školy program pro žáky I. stupně ZŠ z Prima školy z Ostravy. V chemické části měla exkurze název Pohádková chemie aneb jak si udobřit draka, kdy si malí návštěvníci například vyzkoušeli jednoduché chemické pokusy, luštění tajného písma, oživovali mrtvou ruku a vyráběli sopku. Pak jim za odměnu drak ukázal, jak umí chrlit barevný plamen. V části fyziky byly pro děti připraveny 4 stanoviště s měřením fyzikálních veličin, kde si děti fyzikální pokusy samy vyzkoušely, ale nejdříve jim hostující žáci 6. až 9. ročníku vše hezky vysvětlili a popsali. Fyzikální veličiny jako délka, čas, hmotnost a teplota zaujaly každého – v sekci Času byly připraveny dokonce dětmi zhotovené modely přesýpacích hodin a slunečních hodin a například v sekci Hodiny si děti vyzkoušely vážení na historických laboratorních rovnoramenných váhách.

V současné době postupně probíhají exkurze na všech základních i středních školách, které se projektu účastní.

Exkurze na vysoké škole

Středoškoláci Wichterlova gymnázia - „pionýři vědy“, jak je trefně označil doc. Jiří Kalina z katedry chemie PřF OU - se vydali na exkurzi na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Kromě laboratoří katedry chemie jim byla předvedena také Laboratoř biochemických analýz, která vznikla v rámci projektu Institutu environmentálních technologií (IET) a katedry chemie PřF OU. Tři skupiny středoškoláků po cca 10 lidech se během 4 hodin vystřídaly v několika našich laboratořích.

V jedné z laboratoří chemie prováděli studenti kvalitatativní analýzu látek, které používají doma. Srovnávali obsah vitaminu C v džusu, citronové šťávě a v citronu. Zjišťovali také obsah cholesterolu a fytosterolů v tucích a olejích a analyzovali škrob a dextrin v lepidlech.

V laboratoři biochemických analýz se studenti nejdříve seznámili s přístrojem na měření velikosti částic, který "umí" měřit částice od mikrometrů až po dva milimetry, a to jak ve formě suchých prášků, tak v kapalné suspenzi. Dále byla studentům představena málo známá technika - zeta potenciál. Pomocí této veličiny je možné usuzovat na stabilitu suspenzí. Doc. Roman Maršálek studentům vysvětlil využití přístrojů a zdůraznil především fakt, že přístroje neslouží jen pro "velkou" vědu a pro průmysl, ale jsou určeny zejména studentům, kteří se na nich učí a provádějí svůj vlastní výzkum. V této laboratoři předával své zkušenosti ve formě stručného nástinu také doc. Jiří Kalina, který se zabývá separačními technikami spějícími k identifikaci látek na molekulární úrovni. Studentům byla v krátkém teoretickém úvodu představena také problematika kapalinové a hmotnostní spektrometrie. Následoval konkrétní názorný výklad týkající se instalovaného kapalinového chromatografu a možnostmi instrumentálního uspořádání kapalinové chromatografie s různou možností detekce a následnou výhodou tandemového uspořádání – spřažení s hmotnostní detekcí. V krátkém, vymezeném čase, nebylo možné provést on-line „na živo“ detekci analýzu až do konečného stanovení cílové látky. Byla však zestručněna názorná ukázka možností separace a identifikace látek na základě tandemového spřažení kapalinového chromatografu s možností hmotnostní detekce včetně izotopického „otisku“ vybrané látky.

Minimálně 15% těchto středoškoláků projevilo aktivní zájem o probíranou problematiku a svými relevantními dotazy „bombardovali“ přednášejícího doc. Jiřího Kalinu. Ten by byl rád sice za vyšší procento zájmu, ale i tak projevil poděkování za realizaci této exkurze, byl rád za tyto studenty, kteří jsou zvídaví a kteří mají zájem o přírodní vědy a poděkoval zvláště těm, kterým se nechtělo ukončit diskuzi, ale vzhledem k vymezenému času to nešlo jinak. Přesto si doc. Jiří Kalina uchovává víru, že si k nám na katedru chemie PřF OU nadšenci do chemie cestu najdou...

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Okna vědy dokořán“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

exkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze ZŠ Prima školy Ostrava na ZŠ Orlováexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUexkurze Wichterlova gymnázia na PřF OUExkurze ZŠ Orlová na Wichterlově gymnáziuExkurze ZŠ Orlová na Wichterlově gymnáziu