Úspěšní studenti PřF OU, ocenění u příležitosti konání Akademického dne Ostravské univerzity

Ostravská univerzita pořádala 8. října 2014 v Domě kultury města Ostravy již tradiční Akademický den, který je určen pro studenty a pedagogy. U příležitosti konání této akce byli rektorem OU prof. Jiřím Močkořem oceněni tito studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity:

  • Mgr. Ondřej Kolouch, student 3. ročníku doktorského studijního oboru Aplikovaná matematika.
    Mgr. Ondřej Kolouch má za sebou aktivní účast na 5 vědeckých konferencích tuzemských i zahraničních. V minulosti se několikrát zúčastnil prestižní Matematické soutěže Vojtěcha Jarníka a nyní se podílí na její organizaci. Podílel se rovněž na organizaci 4 mezinárodních vědeckých konferencí z teorie čísel. Publikoval 3 články v mezinárodních matematických časopisech s impakt faktorem - cenný je především jeho článek v Cambridge Journals. Další jeho články v impaktovaných časopisech by měly být publikovány v letošním roce. Mgr. Ondřej Kolouch je členem studentské komory Akademického senátu PřF OU.

  • Mgr. Aneta Laryšová, bývalá studentka navazujícího magisterského oboru Analytická chemie pevné fáze.
    Mgr. Aneta Laryšová ukončila v r. 2014 studium výše uvedeného oboru. Během studia dosahovala vždy výborných výsledků, studium ukončila s celkovým průměrným prospěchem 1,27. Velmi úspěšně reprezentovala katedru chemie v 17. ročníku celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru analytická chemie O cenu firmy Merck v r. 2014, kde se v konkurenci studentů kateder analytické chemie z řady vysokých škol z celé ČR umístila na 2. místě. Příspěvek z této soutěže bude uveřejněn ve speciálním čísle impaktovaného časopisu Chemické Listy. V r. 2014 se zúčastnila Studentské vědecké konference PřF OU, kde získala 2. cenu firmy Bruker.

  • Bc. Jiří Matula, student navazujícího magisterského oboru Informační systémy.
    Bc. Jiří Matula během svého studia na Katedře informatiky a počítačů vykazuje stabilně výborné výsledky. S kolegou Romanem Bělunkem se podílel na tvorbě studijních materiálů pro předměty Aplikace návrhových vzorů a Modelování a simulace. Během dvou semestrů v předmětu Ročníkový projekt spolu s dalšími členy týmu vytvořil aplikaci, která se v nejbližší době bude nasazovat do reálného provozu. Během práce na aplikaci navrhl použití softwarové podpory pro hlídání kvality kódu, a tím významně přispěl ke hladkému nasazení aplikace do provozu.

Oceněným studentům gratulujeme a přejeme mnoho osobních i profesních úspěchů!

Akademický den OU 2014Akademický den OU 2014Akademický den OU 2014Oceněná studentka Mgr. Aneta LaryšováOceněný student Bc. Jiří MatulaAkademický den OU 2014Akademický den OU 2014Akademický den OU 2014