Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014

Dne 24. října 2014 se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů!

Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014Promoce absolventů PřF OU - říjen 2014