Vědečtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se učili popularizovat vědu ve Vídni

logolink

Tým vědeckých pracovníků z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) strávil tři dny poznáváním popularizačních aktivit, které realizuje rakouská síť Science Center Netzwerk Wien. Kromě návštěv vzdělávacích zařízení, interaktivních muzeí a Do it yourself laboratoře, se tým vysokoškolských pedagogů a doktorandů zúčastnil vzdělávacího workshopu amerického popularizátora a zakladatele několika technických muzeí Eda Sobeyho.

„Zástupci Science Center Netwerk Wien (SCNW) se nám dokonale pokusili ukázat, jak různým způsobem a na různých úrovních přistupují k popularizaci,“ komentuje obsah stáže jedna z účastnic, Barbara Baarová, členka katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Ihned po příjezdu do Vídně tým ostravských vědců s ředitelkou SCNW Barbarou Streicher absolvoval prohlídku tzv. dětského muzea ve vídeňské Muzejní čtvrti, která je nejen příkladem územního rozvoje založeného na kultuře, ale také místem podpory vědy, podnikání a komunitního rozvoje. Dětské muzeum je z velké části financováno městem Vídní a v současnosti nabízí interaktivní výstavu pro děti do 14 let, která se týká všech existujících forem tisku. Děti si veškeré tiskařské technologie mohou za dozoru, tzv. edutainerů, samy vyzkoušet. I nás bavilo např. třením rukou a vzniknuvší energií tisknout otisky vlastních rukou na speciální zeď.

Další den skupina vědců navštívila Vyšší pedagogickou školu (propojenou se všemi stupni vzdělávání), kde se seznámila s alternativní výukou přírodovědných oborů na nižším stupni základní školy, prohlédla si Dům matematiky a vědeckou laboratoř. Takzvaná vědecká laboratoř slouží pro samostatnou činnost dětí v oblasti přírodních věd a zároveň jako experimentální prostor pro alternativní způsoby výuky. Dům matematiky si můžete představit jako interaktivní muzeum, kde je představován vývoj matematiky od dob Pythagora až po nejznámější (nejen rakouské) matematiky a jejich výpočty. Součástí Domu matematiky je i velká místnost plná hlavolamů a matematických her. Sotva jsme rozlousknuli první z hlavolamů, už jsme se museli přesouvat do Technického muzea, kde nás čekala vedoucí oddělení transferu know-how paní Beatrix Hain. Technické muzeum spolupracuje právě s Vyšší pedagogickou školou a zároveň Vídeňskou univerzitou při přípravě expozic, workshopů a vzdělávacích materiálů pro muzeum. Interdisciplinární týmy vědců dávají dohromady edukativní a popularizační programy tak, aby byly na míru vytvořeny pro děti a návštěvníky všech věkových kategorií v řadě světových jazyků. Na financování Technického muzea se podílí řada institucí, soukromých firem i veřejná správa. „Tato spolupráce mezi školami, muzei a veřejným sektorem je obdivuhodná,“ dodává Kateřina Trčková z katedry chemie PřF OU.

Na oběd jsme si dali povinný Wiener Schnitzel a nastoupili na workshop amerického specialisty na popularizaci vědy Eda Sobeyho. Přiznám se, že jsem čekala popularizační show s ohněm a různými efektními pokusy, nic takového se ale nekonalo. Přišli jsme do místnosti, kde byla spousta stolů, pájek, různých papírů, koleček, balónků, baterek, lepidel, nůžek a dalších propriet. Okamžitě jsme dostali za úkol sestavit autíčko, které nejdále dojede, pokud jej pustíme z připravené rampy před učebnou. Snažili jsme se, co jsme mohli, ovšem nejdále dojelo autíčko našeho kolegy Rostislava Fojtíka z katedry informatiky a počítačů PřF OU. Jeho koncept automobilu se snažili okopírovat všichni účastníci workshopu. Dalším úkolem bylo rozpohybovat autíčko pomocí balónků, později pomocí baterek a nakonec účastníci workshopu vyráběli vznášedla. Během stavby a inovování autíček, jsme se naučili sami od sebe porozumět fyzikálním zákonům, pohybům těles, zákonu zachování energie a jiným zákonitostem. Ed Sobey nám takto představil vlastní „kreativní“ způsob výuky technických předmětů.

Když už jsme byli v Technickém muzeu, nemohli jsme si nechat ujít jeho prohlídku. Největší nadšenci ještě ve večerních hodinách vyrazili do tzv. Šťastné laboratoře – Happy Lab, což je dílna, kde si za poplatek 60 euro na měsíc může kdokoliv přijít vysoustružit potřebnou součástku, vytisknout model na 3D tiskárně, či si postavit loď. Jde o koncept Do it yourself, tedy Udělej si sám. Podobné dílny by měly brzy vzniknout i v Ostravě.

Poslední den náš čekal neméně bohatý program – ráno to byla interaktivní výstava Wirkungswechsel (vše souvisí se vším) s řadou zajímavých exponátů, následovala diskuse se Suzanne Kapelari, profesorkou biologie Vídeňské univerzity a zakladatelkou tzv. Zelené školy. Profesorka Suzanne Kapelari zároveň realizuje projekt vedoucí k zajištění dostatku potravin pro všechny obyvatele Evropské unie. Odpoledne následovala prohlídka komunitního pop-up science centra v lokalitě charakteristické vysokým podílem osob s různým etnickým původem.

Stáž vědeckých pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě ve Vídni byla realizována díky projektu Okna vědy dokořán (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další tým se chystá do Vídně na jaře roku 2015.

Mgr. Blanka Marková, doktorandka katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

Vědečtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se učili popularizovat vědu ve VídniVědečtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se učili popularizovat vědu ve VídniVědečtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se učili popularizovat vědu ve VídniVědečtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se učili popularizovat vědu ve VídniVědečtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se učili popularizovat vědu ve VídniVědečtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se učili popularizovat vědu ve Vídni