Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě

logolink

Ve dnech 16. a 17. ledna 2015 měli potenciální studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity možnost prohlédnout si budovy fakulty a dozvědět se spoustu důležitých informací o studiu na kterémkoliv oboru fakulty. Všech sedm kateder organizovalo informační přednášky, prohlídky laboratorních pracovišť a některé katedry si připravily navíc speciální atraktivní program.

Informační přednášky i popularizační pásma probíhaly v pátek na všech katedrách dvakrát denně, nikdo se tudíž nemusel obávat případných časových kolizí dvou přednášek různých kateder a každý si mohl svou "prohlídkovou trasu" pohodlně naplánovat dopředu. Samotné přednášky se snažily co nejvíce nastínit jednotlivé obory, které lze na jednotlivých katedrách studovat, dále definovat znalosti či schopnosti, které jsou po studentech daných oborů vyžadovány a stejně tak informovaly o uplatnění oboru v praxi.

Katedra fyziky pro páteční návštěvníky zpřístupnila všechny své laboratoře a prohlídka byla okořeněná řadou demonstrativních pokusů a experimentů. Rovněž katedra chemie otevřela dveře svých laboratoří a pro zájemce si připravila program s názvem "Zajímavá chemie". Matematikové si zase pro mladé nadšence této vědecké disciplíny připravili popularizační půlhodinku s názvem "Fuzzy logika aneb chlupatá matematika". Katedra fyzické geografie a geoekologie se pochlubila svými geologickými sbírkami a představila své laboratoře dendrogeomorgologie a také laboratoře GIS. Bohatým programem se výborně prezentovala také katedra biologie a ekologie, která kromě zpřístupnění laboratoří ekotoxikologie, zoologie bezobratlých a obratlovců a laboratoří molekulární biologie, měla v záloze ještě tři patnáctiminutová popularizační okénka, ve kterých se zkoumali tzv. protisté, odhalovaly taje elektronové mikroskopie či rozmnožovacího procesu.

Sobota již patřila především detailním informačním přednáškám jednotlivých kateder včetně učitelských oborů.

Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se dozvědět co nejvíce informací o studiu, každý se může zeptat na cokoliv k jednotlivým oborům či k chodu školy obecně a v neposlední řadě poskytují dny otevřených dveří možnost prohlédnout si veškeré prostory univerzity, které jsou jindy veřejnosti nepřístupné a každý návštěvník tak může nasát atmosféru vysokoškolského studia.

Tato akce byla finančně podpořena díky projektu OPVK „Okna vědy dokořán“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě 2015