Nová kniha našich mladých vědců: Příroda regionu Slezská brána

Právě v těchto dnech vychází nová kniha Příroda regionu Slezská brána, která je přehledným atlasem zajímavých přírodních lokalit oblasti mezi městy Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem. Autory knihy jsou mladí vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: Jan Lenart (katedra fyzické geografie a geoekologie), Hana Mižičová (katedra biologie a ekologie), Tomáš Galia (katedra fyzické geografie a geoekologie) a Václav Škarpich (katedra fyzické geografie a geoekologie).

„V počátcích projektu, který inicioval Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, jsme si jako autoři dokázali stěží představit, že v tomto mnohdy opomíjeném území se nacházejí nějaké přírodní hodnoty. Později jsme si však uvědomili, jaké bohatství neživé i živé přírody se v něm nachází, a vytvořili jsme multioborový tým,“ říká Jan Lenart. „Území má navíc bohatou historii těžby nerostných surovin a rybníkářství,“ dodává Tomáš Galia. „Smyslem celého projektu bylo dostat povědomí o těchto zajímavostech mezi obyčejné lidi. Na projekt navazuje výuka dětí na základních školách regionu, zdejší učitelé vytvořili na základě naší knihy pracovní listy. Přesto je text vhodný i pro širší laickou veřejnost, dokonce je k zakoupení na městských úřadech dotčených obcí,“ doplňuje Jan Lenart.

Důraz na environmentální vzdělávání kladou také závěrečné kapitoly knihy, které se věnují vybraným ekologickým problémům regionu, například řekám, které jsou člověkem zcela degradovány. „Právě proto jsme zvolili místo pro společné focení u soutoku dvou řek - Ostravice a Lučiny - které celý region Slezské brány odvodňují a setkávají se tady u nás v Ostravě,“ uzavírá Jan Lenart.

Autoři knihy - zleva: Václav Škarpich, Hana Mižičová, Jan Lenart a Tomáš GaliaAutoři knihy - zleva: Václav Škarpich, Hana Mižičová, Jan Lenart a Tomáš GaliaAutoři knihy - zleva: Václav Škarpich, Hana Mižičová, Jan Lenart a Tomáš GaliaKniha Příroda regionu Slezská bránaKniha Příroda regionu Slezská brána