Na nově otevřené naučné stezce na Svatém kopečku se podílela katedra fyzické geografie a geoekologie

Na začátku letošního léta byly na Svatém kopečku u Mikulova umístěny panely nové naučné stezky. Na jejím vzniku se významně podílela Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Rešerši literatury a texty na jednotlivé tabule naučné stezky připravila v rámci své diplomové práce studentka Magdalena Školudíková v úzké spolupráci se Správou CHKO Pálava a Městským úřadem Mikulov. Grafické zpracování panelů naučné stezky je dílem dr. Jana Miklína, jenž byl také vedoucím této diplomové práce.

Nově otevřená naučná stezka na Svatém kopečkuNově otevřená naučná stezka na Svatém kopečkuNově otevřená naučná stezka na Svatém kopečkuNově otevřená naučná stezka na Svatém kopečku

„Vytvoření naučné stezky bylo v nabídce témat diplomových prací Správy chráněné krajinné oblasti Pálava,“ říká Jan Miklín, který se Správou CHKO Pálava spolupracoval na svých kvalifikačních pracích a nějakou dobu zde také pracoval. V době, kdy bylo toto téma vybráno, navíc město Mikulov připravovalo velký projekt na obnovu křížové cesty na Svatý kopeček, do nějž byla stezka zahrnuta. Její návrh a hlavně možnost realizace tak získaly konkrétní obrysy. Práce na diplomce tak pro Magdalenu Školudíkovou, studentku oboru Ochrana a tvorba krajiny, která si téma vybrala, znamenala nejen rešerši literatury a psaní textů, ale i jednání s městem a Správou CHKO Pálava. Finanční prostředky na realizaci se ale o nějaký čas opozdily, a tak je konečné zpracování tabulí dílem Jana Miklína. „Při návrhu podoby tabule jsem využil některé prvky, které se mi osvědčily již u předchozí naučné stezky, kterou jsem zpracovával - vulkanitů Nízkých Jeseníků,“ popisuje Jan Miklín způsob grafického zpracování panelů. Kromě zdařilých ilustrací a fotografií tak lidé na tabulích najdou třeba slovníček odborných pojmů, které pomohou orientovat se v textu.

Naučná stezka se skládá jednak ze sedmi tematických panelů, které návštěvníky seznamují jak s přírodou, tak historií a památkami Svatého kopečku a dále ze čtyř panelů vstupních s panoramatickou fotomapou lokality a stezek. „Věřím, že turisty panely zaujmou a pomohou jim dozvědět se nové informace o tomto zajímavém místě,“ říká Jan Miklín a dodává: „Vždy jsem rád, když studenti mohou jako závěrečnou práci zpracovávat něco praktického - přeci jen připravit třeba zrovna naučnou stezku, která pak skutečně v krajině stojí a slouží lidem, je asi více naplňující, než napsat pár desítek stran textu, který skončí v knihovním skladu. Jak v jednom ze svých děl napsal Milan Kundera, skladiště diplomových prací jsou často bezútěšnějším místem, než hřbitovy - tam lidé chodí aspoň na Dušičky.“

Realizace naučné stezky byla součástí projektu Obnova a využití kulturně historické krajiny lokality Svatého kopečku, v rámci kterého byly také opraveny jednotlivé kapličky křížové cesty, kostel sv. Šebastiána a provedeny i krajinářské úpravy.