I chovatelé mají svou olympiádu!

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity se stala ve dnech 19. až 23. srpna 2015 dějištěm mezinárodní prestižní soutěže. Konal se zde 47. ročník Olympiády mladých chovatelů. Mladí chovatelé z Česka, Slovenska a Polska měli možnost předvést své znalosti z oblasti chovatelství v různých odbornostech, například králíků, okrasného ptactva, akvarijních rybek, terarijních živočichů, drobných hlodavců nebo třeba koček a psů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a součástí soutěže je nejen prezentace soutěžících, ale i krátká ústní zkouška a poznávání na živých exemplářích zvířat. Tato soutěž je určena nejen mladým chovatelům organizovaným ve všech základních organizacích Českého svazu chovatelů ale také dětem ze zájmových kroužků při domech dětí a mládeže, stanicích mladých přírodovědců či neorganizovaným dětem a mládeži ze základních, středních a učňovských škol. Účastníci této olympiády absolvovali také odborné přednášky a prohlédli si expozice katedry biologie a ekologie i katedry fyzické geografie a geoekologie.

Obrazová reportáž v Moravskoslezském deníku.

I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!I chovatelé mají svou olympiádu!