Jiná chuť prázdnin - Letní přírodovědná škola 2015 ve fotoreportáži

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s ostravským Střediskem přírodovědců pořádala již pošesté prázdninovou Letní přírodovědnou školu. Ve dnech 17. až 21. srpna 2015 absolvovali středoškoláci ze škol Moravskoslezského kraje pětidenní maratón přírodních věd po všech katedrách Přírodovědecké fakulty.

Ve sklenících botanické zahrady Katedry biologie a ekologie účastníci letní školy zkoumali nejen detaily masožravých rostlin, ale i rostlinné metamorfózy, ke kterým patří právě pasti masožravých rostlin. Prohlédli si také lihové preparáty různých bezobratlých a mohli si „pohrát“ s africkou mnohonožkou obrovskou, která se občas chová jako zajímavý domácí mazlíček nebo třeba s australskou strašilkou.

Letní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBELetní přírodovědná škola 2015 na KBE

Katedra matematiky připravila přednášku o fraktálech. Studenti se na ní také dozvěděli, jaké jsou další možnosti kreslení zajímavých obrázků v matematice. Kreslení matematických objektů si pak studenti sami vyzkoušeli.

Letní přírodovědná škola 2015 na KMALetní přírodovědná škola 2015 na KMALetní přírodovědná škola 2015 na KMALetní přírodovědná škola 2015 na KMALetní přírodovědná škola 2015 na KMALetní přírodovědná škola 2015 na KMALetní přírodovědná škola 2015 na KMALetní přírodovědná škola 2015 na KMA

Katedra informatiky a počítačů přichystala programování robotů. Studenti se seznámili nejen s robotickou včelkou Bee Bot, která se pohybuje po čtvercové síti, ale programovali také robota Karla v on-line prostředí. Pak si vyzkoušeli vizuální programování s modely modulárních robotů od firmy Lego. S využitím snímačů vzdálenosti, barev, gyroskopu a několika motorků si osvojili základy ovládání robota v prostoru a vytvořili jednoduchý program pro jejich autonomní pohyb v daném prostředí.

Letní přírodovědná škola 2015 na KIPLetní přírodovědná škola 2015 na KIPLetní přírodovědná škola 2015 na KIPLetní přírodovědná škola 2015 na KIPLetní přírodovědná škola 2015 na KIPLetní přírodovědná škola 2015 na KIPLetní přírodovědná škola 2015 na KIPLetní přírodovědná škola 2015 na KIP

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje nabídla tradičně cestovatelskou přednášku obohacenou o ekonomická fakta či historii. Tentokrát na téma „Jak se žije na atolech uprostřed oceánů“. Povídání o Oceánii teenagerům přiblížilo nejen politické rozdělení regionu, ale hlavně kulturu, způsob života a současné problémy, se kterými se oceánické národy potýkají. Absolventi letní školy díky této přednášce dále viděli vzorky korálů, vulkanický a korálový písek nebo tradiční výrobek z Tahiti - vonný olej Monoï.

Letní přírodovědná škola 2015 na KSGLetní přírodovědná škola 2015 na KSGLetní přírodovědná škola 2015 na KSGLetní přírodovědná škola 2015 na KSGLetní přírodovědná škola 2015 na KSGLetní přírodovědná škola 2015 na KSGLetní přírodovědná škola 2015 na KSGLetní přírodovědná škola 2015 na KSG

Katedra fyzické geografie a geoekologie si připravila přednášku o družicových navigačních systémech a praktické vyzkoušení "GPS drawingu" v okolí školy. Data z GPS byla pak v počítačové učebně zobrazena do leteckého snímku, aby každý mohl zhodnotit výsledek svého kreslení.

Letní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFGLetní přírodovědná škola 2015 na KFG

Katedra fyziky umožnila účastníkům letní školy měření na vlastním těle - spirometrii, měření teploty, krevního tlaku a síly vlasu i stisku v ruce. Dozvěděli se o využití termokamery v lékařství a termokamerou se také všichni vyfotili. Poučili se o zdrojích světla a vyrobili si spektroskop, který si v laboratoři optiky také vyzkoušeli. Kdo měl sluneční brýle, mohl si proměřit jejich kvalitu a zjistit, zda zabrání průniku UVA a UVB záření a na kolik sníží průchod světla.

Letní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFYLetní přírodovědná škola 2015 na KFY

Poslední den patřil katedře chemie. V chemické laboratoři studenti získávali jednoduché laboratorní návyky, cvičili zručnost a přesnost prostřednictvím jednoduchých metod analytické chemie - srážecích reakcí a titrace, určovali neznámý vzorek a acidimetrickou titrací pozorovali změnu zbarvení směsného indikátoru. Vyrobili si také „sliz“ a nakonec absolvovali chemickou show plnou barev, ohňů, čar a kouzel.

Letní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCHLetní přírodovědná škola 2015 na KCH

V cíli tohoto přírodovědného maratonu všechny čekalo předání osvědčení a dárků z Přírodovědecké fakulty OU.