Přírodovědecká fakulta OU získala habilitační a jmenovací práva v geografických oborech

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity čerstvě získala dvě nové akreditace: v oboru Environmentální geografie získala akreditaci habilitačního řízení a v oboru Politická a kulturní geografie kromě akreditace habilitačního řízení i řízení ke jmenování profesorem.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity se tak stala jedním z pouhých tří univerzitních pracovišť v České republice s habilitačními a jmenovacími právy v geografických oborech.

„Habilitační a zejména jmenovací (profesorská) řízení v oboru politická a kulturní geografie jsou samozřejmě jedním z vrcholů naší katedry a ještě zvýrazňují naši dlouhodobou vědeckou a pedagogickou práci v oboru, který jsme otevřeli před 15 lety a před sedmi lety jsme získali akreditaci doktorského studia. A právě úspěch doktorského oboru, vynikající uplatnitelnost absolventů v akademické sféře, vědecká úroveň, zahraniční spolupráce a získání prestižních grantů nám tento úspěch přinesl, ale zároveň nás zavázal k další práci do budoucna,“ komentoval úspěch katedry prof. Vladimír Baar.

„Katedra fyzické geografie a geoekologie se tak stává členem elitního spolku geografických pracovišť v ČR s právem udělování titulů „docent“. Tento významný úspěch je odrazem mnohaleté intenzivní vědecké práce členů katedry. Získání akreditace je další motivací pro vědecké bádání ve fyzickogeografických disciplínách. Někteří členové katedry se dokonce za posledních několik let dostali do absolutní světové špičky ve svém oboru,“ dodává k úspěchu této katedry její vedoucí doc. Karel Šilhán.