Projekt Okna vědy dokořán zdárně dosáhnul svého cíle

logolink

Projekt OP VpK „Okna vědy dokořán“ byl realizován v období od 5. března 2014 do 31. července 2015. Partnery projektu byly: Soukromá základní škola, spol. s r.o. Ostrava – Vítkovice, Základní škola K. Dvořáčka Orlová – Lutyně, Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava. Cíle projektu byly rozděleny do několika oblastí v rámci celkem 4 klíčových aktivit.

První klíčová aktivita projektu – vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Cílem této aktivity bylo vzdělávání směřující k zajištění lidských zdrojů v oblasti komunikace, popularizace a propagace vědy. Vedoucí této klíčové aktivity byla Mgr. Monika Šumberová. V rámci této aktivity se uskutečnil cyklus „Setkání s osobností“, kdy Ostravskou univerzitu navštívili: Dr. Dmitry Filatov z univerzity v Oxfordu, prof. Chris Howe z Univerzity Cambridge, Dr. Barbora Kamrlová, matematička z Univerzity v Bratislavě, prof. Oliver Korup z Univerzity v Postupimi a prof. James K. Min z USA. Dále se v rámci této aktivity uskutečnily studijní pobyty a stáže: účast na konferenci Euroscience Open Forum v dánské Kodani, 2 stáže ve Science Netzwerk Centru v rakouské Vídni, stáže studentů OU (Mgr. Jana Štefelová - Dübendorf ve Švýcarsku, Mgr. Monika Chudaničová - Daresbury ve Velké Británii, Mgr. Eva Tenzin - Tartu v Estonsku a Londýn ve Velké Británii, Mgr. Michaela Uchočová - Vilnius v Litvě, Mgr. Jan Fric - Stockholm ve Švédsku).

První klíčová aktivita projektu – vzdělávání pracovníků výzkumu a vývojePrvní klíčová aktivita projektu – vzdělávání pracovníků výzkumu a vývojePrvní klíčová aktivita projektu – vzdělávání pracovníků výzkumu a vývojePrvní klíčová aktivita projektu – vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Druhá klíčová aktivita projektu – popularizace výzkumu a vývoje

Vedoucí druhé klíčové aktivity, zabývající se popularizací výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost, byla RNDr. Petra Konečná, Ph.D. V rámci této aktivity bylo realizováno velké množství popularizačních akcí. Jednalo se o rozsáhlé akce, kterých se zúčastnily stovky účastníků (Přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, Noc vědců, Okénko Přírody), ale také o menší akce (popularizační přednášky z různých oborů, semináře z fyziky nebo chemie apod.).

Druhá klíčová aktivita projektu – popularizace výzkumu a vývojeDruhá klíčová aktivita projektu – popularizace výzkumu a vývojeDruhá klíčová aktivita projektu – popularizace výzkumu a vývojeDruhá klíčová aktivita projektu – popularizace výzkumu a vývoje

Třetí klíčová aktivita projektu – vytvoření sítě metodiků

Vybudovat síť metodiků na všech stupních škol včetně tvorby metodických materiálů měla za cíl třetí klíčová aktivita, jejímž vedoucím byl doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. Do projektu bylo v rámci této aktivity zapojeno 14 metodiků z partnerských škol (ZŠ a SŠ) a 6 metodiků z Ostravské univerzity. Celkově bylo vytvořeno 20 metodik pro jednotlivé přírodovědné obory (matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie, informatika), např. Úvod do algoritmizace a programování pro děti, Matematika pro každý den, Objevy a vynálezy v přírodopise na základní škole, Geopolitika a geokultura ve vybraných regionech pro ZŠ, Cesty moderní fyziky na VŠ, Okénko prvouky dokořán. Během projektu probíhaly exkurze žáků partnerských škol na vyšší stupeň školy a exkurze na odborná pracoviště Ostravské univerzity. Vědomosti i zkušenosti metodiků (ambasadorů) z řad pedagogických pracovníků ZŠ/SŠ, učitelů ZŠ/SŠ a taktéž žáků ZŠ/SŠ byly předávány navzájem jak mezi pedagogy, tak mezi těmito žáky napříč všemi stupni škol.

Třetí klíčová aktivita projektu – vytvoření sítě metodikůTřetí klíčová aktivita projektu – vytvoření sítě metodikůTřetí klíčová aktivita projektu – vytvoření sítě metodikůTřetí klíčová aktivita projektu – vytvoření sítě metodiků

Čtvrtá klíčová aktivita projektu – spolupráce základních škol v oblasti výuky technologií

V rámci čtvrté klíčové aktivity pod vedením Mgr. Václava Tvarůžky, Ph.D. byla díky využití experimentálního pracoviště nastartována spolupráce základních škol v oblasti výuky technologií. V prostorách Pedagogické fakulty OU vznikla dvě experimentální pracoviště, která slouží budoucím učitelům Pedagogické fakulty, pedagogům ZŠ/SŠ a zájemcům o výzkum a vývoj (vybrané skupiny žáků ZŠ/SŠ) přírodovědných a technických oborů. Dále byly vybaveny dvě laboratoře. Do první laboratoře byly pořízeny mikroskopy, tvrdoměr, dílenské skříně a vyučovací pomůcky. Druhá laboratoř byla vybavena měřícími sadami a roboty Lego Mindstorms.

Čtvrtá klíčová aktivita projektu – spolupráce základních škol v oblasti výuky technologiíČtvrtá klíčová aktivita projektu – spolupráce základních škol v oblasti výuky technologiíČtvrtá klíčová aktivita projektu – spolupráce základních škol v oblasti výuky technologiíČtvrtá klíčová aktivita projektu – spolupráce základních škol v oblasti výuky technologií

Závěrečná konference projektu

Členové řídícího týmu projektu včetně vedoucích klíčových aktivit prezentovali velmi zajímavé výstupy z projektu na závěrečné konferenci dne 26. června 2015. Výstupy byly například autorské texty, výukové plakáty či výukové filmy. Během realizace projektu bylo podpořeno téměř 4800 osob. Mezi podpořené osoby patřili žáci ZŠ a SŠ, studenti VŠ, pedagogové ZŠ a SŠ, akademičtí i neakademičtí pracovníci VŠ a externí studenti doktorského studia.

Závěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektuZávěrečná konference projektu

Obsah projektu byl velice aktuální, neboť všechny realizované aktivity směřovaly k cílené podpoře oblastí přírodovědného a technického vzdělávání. O řadě aktivit bylo informováno v rámci Aktualit Přírodovědecké fakulty OU na jejím webu. V návaznosti na výstupy z projektů tohoto typu budou pokračovat jak aktivity propagující a popularizující vědu, tak podpora a rozvoj systematické práce se žáky ZŠ a SŠ v oblasti seznamování s výzkumem a vývojem.

Všechny akce realizované v rámci projektu „Okna vědy dokořán“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004) byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.