Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OU

Ve dnech 15. a 16. ledna 2016 se všem zájemcům otevřely dveře Přírodovědecké fakulty OU na obou jejich budovách. Každý příchozí návštěvník měl možnost prohlédnout si prostory naší fakulty, učebny i laboratoře a nasát atmosféru vysokoškolského studia u nás. Akademici a pedagogičtí poradci všem příchozím zodpověděli dotazy k přijímacímu řízení, ke studiu, podrobnosti k jednotlivým oborům, k vědě i výzkumu a také k následnému uplatnění v praxi. Za oba dny navštívilo Přírodovědeckou fakultu OU téměř 250 zájemců o studium.

Tak na viděnou v září na začátku akademického roku!

Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OUDny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OUDny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OUDny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OUDny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OUDny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OUDny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OUDny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OU