Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabídla studentům, akademikům i veřejnosti také v letošním roce pravidelné přednášky a diskuze v cyklu nazvaném Přírodovědné čtvrtky. Pojďte se podívat na fotografická připomenutí jednotlivých přednášek z oblasti společenských, vědeckých a vzdělávacích témat v letním semestru 2016.

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., který je ředitelem Ústavu biologie obratlovců AV ČR a externě přednáší na Masarykově Univerzitě v Brně, přednášel na téma “Hnízdní parasitismus ptáků – modelový systém pro studium koevoluce”.

Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět

Doc. Otmar Urban, který je vedoucím Laboratoře ekologické fyziologie rostlin na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, přednášel na téma „Globální stmívání a jeho vliv na uhlíkový cyklus“.

Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět

Quo vadis, jaderná energetiko? Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. z Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přednášel na téma „Jaderná energetika – aneb třicet let od Černobylu“.

Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět

Prof. PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D. et Ph.D., který působí v Laboratoři paleoekologie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v Institutu geoekologie a geoinformatiky Univerzity Adama Mickiewicze (Poznaň), přednášel na téma „Přírodní transformace a kulturní adaptace v oblasti leso-tundry severního Jakutska (SV Sibiř) od posledního glaciálu do současnosti“.

Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity se stala dějištěm diskuze veřejnosti a zástupců České republiky v Evropském parlamentu. Na téma „Výzvy stojící před EU v roce 2016 a priority Evropského parlamentu v tomto roce“ přijeli diskutovat europoslanci Ing., Bc. Kateřina Konečná, prof. PhDr. Jan Keller, CSc., JUDr. Pavel Telička a Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět Přírodovědné čtvrtky pomáhají objevovat svět