Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce

Letošní šestnáctý ročník konference České asociace geomorfologů (ČAG) „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2016“ se uskutečnil 11. − 13. 5. 2016 ve Frýdlantě nad Ostravicí a po několika letech se organizace zhostilo pracoviště Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty OU. V areálu rekreačního střediska Budoucnost pod majestátnými beskydskými horami se sešlo 58 účastníků ze šesti různých zemí (Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Belgie a Německo), čímž se konference mohla směle zařadit k typu „mezinárodní“.

Úvodní slovo přednesl děkan Přírodovědecké fakulty OU doc. Jan Hradecký. Celou konferenci pak odstartovala sekce tří zvaných přednášek (keynote lectures) na aktuální geomorfologická témata. Dále proběhlo vyhlášení nejlepších studentských závěrečných prací v oboru geomorfologie, kde ostravské pracoviště zaznamenalo hned dvojí úspěch. Cenu za nejlepší bakalářskou práci získala studentka OU Olga Kluzová. Nejlepší magisterská práce vznikla na geografickém pracovišti Masarykovy univerzity v Brně (Bc. Lenka Ondráčková). Cenu za nejlepší disertační práci pak získal náš bývalý student dr. Václav Stacke, jehož školitelem byl doc. Tomáš Pánek. Pro nadšené geomorfology, kteří se nebáli podzemí, byla ještě ve středu večer připravena exkurze do Kněhyňské jeskyně organizovaná dr. Janem Lenartem. Netradiční a lehce adrenalinové podívané se zúčastnilo celkem 14 zájemců. Čtvrteční program (12. 5.) byl vyplněn jednotlivými sekcemi příspěvků napříč glaciální, dynamickou, fluviální, tektonickou a antropogenní geomorfologií. Prezentováno bylo celkem 45 příspěvků (z toho 22 posterů). Interaktivní sborník všech příspěvků je přístupný na webové stránce konference. Závěrečné zhodnocení si vzali na starost doc. Jan Hradecký a doc. Tomáš Pánek, kteří oba stáli u zrodu pořádání pravidelných geomorfologických konferencí již v roce 2000. Oba ocenili spoluúčast studentů, ať už při organizačních záležitostech, nebo přímou participaci na přednáškách a posterových sekcích. Páteční, lehce deštivou, exkurzí po zajímavých geomorfologických lokalitách Moravskoslezských Beskyd byla celá konference zakončena.

Je potřeba zdůraznit, že téměř polovinu účastníků tvořili mladí, nadějní studenti geomorfologie (včetně těch z ostravského pracoviště), pro které je tento typ konference skvělou motivací a příležitostí vstoupit do pravého vědeckého světa. Setkání začínajících a zkušených geomorfologů by mělo být přínosem pro obě skupiny a možností navázat potenciální spolupráci napříč jednotlivými pracovišti. Závěrem se sluší poděkovat organizačnímu týmu Katedry fyzické geografie a geoekologie za skvěle odvedenou práci a bezproblémový průběh celé konference. Slova jednoho z organizátorů dr. Jana Lenarta: „I když nás to stálo hodně práce, tak myslím, že celá akce měla smysl, byla moc hezká a účastníci se cítili dobře. Já osobně jsem si tam domluvil takovou drobnou spolupráci.“

Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce Konference ČAG 2016 - šance i pro začínající vědce