Další ročník březnového Festivalu ProTibet již po šestnácté přenese Ostravu na „střechu světa“

16. ročník Festivalu ProTibet v Ostravě je tady. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity je opět partnerem této akce a ve vzájemné spolupráci s neziskovou organizací MOST jsme připravili dvě besedy s prof. Martinem Slobodníkem, předním slovenským tibetologem z FF Univerzity Komenského v Bratislavě a dvě fotografické výstavy.

První přednáška prof. Slobodníka s besedou na téma "Čínsko-tibetské vztahy: minulost a současnost" se uskuteční 9. března 2017 od 14.00 hodin v učebně M 427 v budově Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě. Druhá beseda s prof. Slobodníkem, tentokrát na téma fenoménu naší doby - "Tibetské hoaxy", se uskuteční v tentýž den od 18 hodin v novém ostravském centru PANT (Čs. legií 22).

V atriu budovy PřF OU na Chittussiho 10 budou v rámci tohoto festivalu realizovány také dvě výstavy: výstava s názvem "Dalajlama" - fotografie z 1. pol. 20. století z archívů tibetské vlády (od 20. února do 7. března 2017) a výstava "Ladakh černobíle" - fotografie Pavla Svobody (od 7. do 31. března 2017).

Letošním hlavním motivem festivalu je ženský element v tibetském buddhismu - mladé a staré mnišky. Ženy, které se vydaly jinou životní cestou než většina jejich vrstevnic. Festival se tak zapojí do řady aktivit, které nezisková organizace MOST loni odstartovala v Národní galerii v Praze výstavou fotografií s názvem Buddhovy dcery. Výtěžek festivalu půjde na konto malé nadace Sapan Foundation, která již roky buduje ženský klášter a kulturní centrum v údolí Spiti, poblíž tibetských hranic. Její hnací motor - manažer/mnich - Pema Samdup navštíví ČR a bude o svých zkušenostech besedovat také v Ostravě. Od začátku patří mezi největší podporovatele tohoto projektu MOST, o.p.s.

Tři fotografické výstavy a řada besed přinesou nové informace o Tibetu a oblasti zvané Malý Tibet - Ladakhu. Popovídat si na besedě můžete i s jedním z autorů - fotografem a geografem P. Svobodou. Další zajímavá setkání proběhnou v Mléčném baru NAPROTI, kde můžete v příjemném prostředí naslouchat tibetským pohádkám v podání herce V. Poláka nebo zhlédnout prezentaci K. Sotákové o indickém cestování s invalidním vozíkem. Zajímavé pohledy na ženy - mnišky přinesou zkušené cestovatelky Z. Ondomišiová PhDr. a Ing. J. Ježíková, které mnohokrát navštívily Himálaj. Historický mezník v tibetských dějinách 10. březen si připomeneme hodinovým filmem „Tibet volá po svobodě“ v nedávno otevřeném Centru PANT.

Srdečně zveme na všechny aktivity tohoto festivalu!