Učitelé, využijte šanci absolvovat specializační studium Koordinace v oblasti ICT!

Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty OU otevírá na katedře informatiky a počítačů od března 2017 roční akreditované specializační studium Koordinace v oblasti ICT - v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - studium podle § 9 písmeno a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je akreditováno na MŠMT v rámci DVPP.

Hlavním smyslem tohoto studia je vybavit absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel - metodik ICT - schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách, kvalifikovaně a metodicky pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizaci software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy a koordinovat provoz informačního systému školy.

Studium je určeno absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.

Výuka probíhá distanční formou v LMS Moodle. Prezenční tutoriály se konají ve vybrané pátky odpoledne (1. skupina) nebo ve vybrané soboty dopoledne (2. skupina), celkem v semestru 6 tutoriálů.

Koordinace v oblasti ICTKoordinace v oblasti ICTKoordinace v oblasti ICTKoordinace v oblasti ICT