Faculty of Science - Student Research Conference

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - Studentská vědecká konference

logo fs-src

Termín:

  • 7. května 2008,
  • od 9.00 – 16.00 hodin.

Místo:

  • Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
    30. dubna 22,
    Ostrava
  • budovy A, C, K

Další informace:


 

Student Research Conference, květen 2008
pod záštitou doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., děkanky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě