15. ročník Semináře o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol

V pátek 30. ledna 2009 se uskutečnil již 15. ročník Semináře o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. Seminář je akreditovanou akcí DVPP. Toto setkání se koná každým rokem ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava, gymnáziem M. Koperníka v Bílovci a Wichterlovým gymnáziem v Ostravě.

Seminář organizovala katedra matematiky, katedra informatiky a počítačů a Centrum CŽV Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Seminář byl rozdělen do dvou sekcí, a to na matematiku a informatiku. Ve skupině matematiky byla na programu především problematika pravděpodobnosti ve středoškolské matematice. Přednášel RNDr. Josef KUBÁT, ředitel gymnázia v Pardubicích a jeden z předních tvůrců didaktiky matematiky v České republice. Přednášející s sebou přivezl velké množství příkladů a metodického materiálu. Ve skupině informatiky přednášel RNDr. PaedDr. Hashim HABIBALLA, Ph.D., PhD., z Ostravské univerzity a hovořil na téma „Rámcové vzdělávací plány pro oblast ICT“. Dále vystoupila RNDr. Dagmar BRECHLEROVÁ, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze s problematikou „Bezpečnost dětí na Internetu“. Ing. Pavel SMOLKA ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích prezentoval příspěvek s názvem „Využití ICT při ověřování znalostí na ZŠ a SŠ, testovací systém s adaptivní složkou, test jako prostředek výuky“. Další přednášející byla Ing. Magdalena CHMELAŘOVÁ, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě, která hovořila na téma „Učíme jinak s ICT (aneb metodická pomoc školám)“. Na závěr vystoupil Mgr. Marek OSUCHOWSKI ze Střední školy teleinformatiky v Ostravě s příspěvkem „Tvorba moderního webu“.

Konference se zúčastnilo 140 středoškolských profesorů a učitelů základních škol, a to nejen z Moravskoslezského, ale také z Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a Libereckého kraje a z Vysočiny.

Za organizační výbor:

Posluchači semináře v aule Ostravské univerzity v OstravěPosluchači semináře v aule Ostravské univerzity v OstravěV sekci matematiky přednášel RNDr. Josef KUBÁT, ředitel gymnázia v PardubicíchV sekci matematiky přednášel RNDr. Josef KUBÁT, ředitel gymnázia v PardubicíchPosluchači semináře v aule Ostravské univerzity v OstravěOrganizátoři semináře pro sekci matematiky - zleva Monika Javorská, Martina Havelková, Mgr. Jan Šustek, doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.