Setkání studentů s vedením Přírodovědecké fakulty a kateder

Dne 19. února 2009 se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě uskutečnilo informativní setkání se studenty dvouoborových bakalářských oborů s vedením fakulty, zástupci kateder a studijního oddělení. Studentům byly proděkankou pro studium a CŽV RNDr. Petrou Konečnou, Ph.D. předneseny podrobné informace týkající se zejména

  • harmonogramu akademického roku pro absolventské ročníky,
  • státních závěrečných zkoušek bakalářských dvouoborových oborů,
  • možností studia v navazujících magisterských oborech,
  • přijímacích zkoušek do navazujících magisterských učitelských studijních oborů včetně přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie.

V závěru setkání proběhla diskuse a byly zodpovězeny dotazy studentů. O toto setkání projevili studenti výrazný zájem - schůzky se zúčastnilo okolo 70 osob.