Šachový turnaj TÁHNI! 2009

V pátek dne 27. března 2009 pořádali studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod záštitou její děkanky, doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., druhý ročník šachového turnaje „Táhni!“. Turnaj se uskutečnil v budově PřF OU na ulici Hladnovská v učebně K-201. Zúčastnilo se ho 22 účastníků (21 šachistů a 1 šachistka), mezi nimiž byli studenti středních i vysokých škol a akademičtí pracovníci. Hrálo se švýcarským systémem, sedm kol po dvakrát 15 minutách, kterým byla zaručena hra rovnocenných soupeřů. Na průběh turnaje dohlížel pan Igor Mačejovský ze šachového oddílu TJ VOKD Ostrava - Poruba, který se turnaje také zúčastnil, avšak bez nároku na umístění.

vítěz

Vítěz šachového turnaje "Táhni!" Robin Olšar spolu s organizačním týmem

Slavnostní vyhlášení turnaje se uskutečnilo za přítomnosti proděkana pro vědu a vnější vztahy PřF OU doc. RNDr. Petra Šalouna, Ph.D., z jehož rukou přebírali výherci diplomy a ceny. Vítězem turnaje se stal student Robin Olšar z šachového klubu TJ Slezan Opava. Druhé místo obsadil akademický pracovník Břetislav Crha, který je členem šachového klubu OS Rychvald. Pomyslná bronzová medaile patřila studentovi Martinu Sobkovi, členovi šachového klubu TJ Jäkl Karviná. Zúčastnění šachisté byli s průběhem turnaje spokojeni, o čemž svědčí i připomínky, které v jeho průběhu sepsali. Velké poděkování patří organizačnímu výboru šachového turnaje v čele s Ladislavem Šigutem a také sponzorům divadelní scéně Aréna, Domu kultury Akord, společnosti Redbull, Moravskoslezskému krajskému úřadu a Magistrátu města Ostravy, kteří věnovali výhercům krásné ceny a sponzorské dary.

Šachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročníkŠachový turnaj TÁHNI! - 2. ročník