Elektronický index

Elektronický index je přehledem o studiu každého studenta – jsou zde uvedeny předměty, které si zvolil ke studiu v příslušném semestru a také údaje o jejich ukončení (termín ukončení, u zkoušek také známka). Na základě těchto údajů se provádějí všechny kontroly studia a rozhoduje se, zda student může pokračovat v dalším studiu.

Přístup k elektronickému indexu: po přihlášení do Portálu OU.

Každý student je povinen kontrolovat správnost a aktuálnost uvedených údajů! Pokud se do 5 dnů od úspěšného vykonání zkoušky nebo udělení zápočtu příslušný údaj neobjeví v elektronickém indexu (vyučující porušil stanovenou povinnost), má student povinnost urgovat tuto skutečnost u vyučujícího, sekretářky nebo vedoucího katedry.