Portál Ostravské univerzity v Ostravě a informační systém studijní agendy IS STAG

Portál OU je přístupem ke všem důležitým informačním systémům Ostravské univerzity.

Naleznete zde:

  • vstup k přihlašování se na zkoušky a k provedení internetového zápisu předmětů (registrace předmětů a zápisy na rozvrhové akce),
  • po přihlášení do Portálu OU (tj. po zadání Vašeho přihlašovacího jména a hesla) přístup k dalším informacím, které se Vás týkají jako studenta - elektronický index, přihlášené zkoušky, osobní rozvrh hodin, žádosti o stipendia, důležité elektronicky rozesílané informace, atd.
  • elektronické verze všech fakultních i univerzitních směrnic a vyhlášek
  • vybrané studijní opory k předmětům